Terug naar overzicht

Leerunit verpleegkunde blijft bestaan

De leerunit van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) in het Bredase zorgcentrum Elisabeth blijft voorlopig bestaan. Vanaf 6 november gaan stagiaires van de opleiding Verpleegkunde in Breda de unit weer bemannen. De voortzetting is een vervolg op de succesvolle pilot, die eind vorig studiejaar liep.

De leerwerkplaats is een stuk van een afdeling van het zorgcentrum, waar de stagiaires onder begeleiding van het vaste personeel de dagelijkse gang van zaken regelen. Zo leren ze midden in het werkveld samenwerken, plannen en overleggen.
Momenteel brengt de AGZ enkele aanpassingen aan in het programma. Om te zorgen dat studenten elkaar niet voor de voeten lopen, wordt hun aantal teruggebracht van tien naar acht. Verder zullen alleen tweedejaarsstudenten de unit gaan bemannen, omdat ouderejaars doorgaans de voorkeur geven aan ‘zwaardere’ stages in ziekenhuizen of in de psychiatrie. Ten slotte kunnen stageperiodes elkaar niet meer overlappen vanwege het tekort aan stageplaatsen.
Of de leerunit permanent gaat lopen is nog de vraag. Vanwege verbouwing keert het zorgcentrum tijdelijk terug in haar oude vestiging op de Klokkenberg in Breda. Of daar voldoende plaats is om een leerunit in te richten moet nog blijken.
Op regionaal niveau is de leerwerkplaats weliswaar nieuw, elders in Nederland bestaan al langer vergelijkbare initiatieven. Verderop in het land werken zowel ROC’s als hogescholen al op vergelijkbare wijze in zorgcentra. (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?