Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad wil mediator inschakelen

Om uit de impasse met de Raad van Bestuur te komen over het budgetmodel en de begroting, wil de Avans Hogeschol Medezeggenschapsraad (AMR) een mediator inschakelen.

Het gaat om het budgetmodel dat in 2004 is ingevoerd en de begroting voor 2006. Op beide heeft de AMR nog niet ingestemd, omdat er volgens de raad te weinig duidelijkheid is.
‘Het budgetmodel moet’, zoals woordvoerder Willem van den Kieboom van de commissie Financiële Zaken dit voorjaar verwoordde, ‘de systematiek aanleveren waardoor het verband tussen de werkelijkheid en de inkomsten en uitgaven helder wordt.’ Volgens de commissie voldoet het model niet aan die eis. ‘Omdat we niet instemmen met het budgetmodel, kunnen we ook niet instemmen met de begroting 2006, die een rechstreekse toepassing van dat model is’, aldus Van den Kieboom in april dit jaar.
In verschillende bijeenkomsten hebben de RvB en de AMR geprobeerd om eruit te komen, maar dat is niet gelukt. ‘Helaas heeft deze poging vooralsnog niet het gewenste resultaat opgeleverd’, schrijft de raad nu in een brief aan de RvB en stelt vervolgens voor een bemiddelaar in te schakelen. ‘Er wordt een onafhankelijke materiedeskundige persoon aangezocht, die zich niet alleen beperkt tot de inhoud, maar ook de rol van mediator op zich neemt. Ook is het mogelijk een tweede persoon als mediator aan te trekken’, aldus de AMR in zijn brief. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?