Terug naar overzicht

Medisch professional moet beter leren managen

Zelfstandig ondernemerschap, het aansturen van medewerkers, de financiële administratie, meer marktwerking: allemaal zaken waar artsen, fysiotherapeuten en apothekers dagelijks mee te maken hebben. Maar de zorgopleidingen besteden er weinig aandacht aan.

Dat stelt het in zorg gespecialiseerde onderzoeksinstituut Nivel. Het verzamelde afgelopen jaar informatie over het managementonderwijs binnen de opleidingen. Die gaven allemaal aan meer energie in het onderdeel van het beroep te willen steken, maar dat daar nauwelijks ruimte voor is. Overigens bleek het voor Nivel lastig om alle feiten te achterhalen, want niet alle opleidingen wilden informatie verschaffen over de feitelijke studielast.
In de beroepspraktijk blijkt onmiskenbaar veel behoefte te bestaan aan meer managementvaardigheden. Zo hechten tandartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen aan goede communicatieve vaardigheden en hadden fysiotherapeuten bovendien graag willen leren hoe ze voor zichzelf kunnen beginnen. Medisch specialisten willen vooral beter kunnen anticiperen op de toenemende marktwerking in de zorg.
Uit een inventarisatie in 2005 bleek al dat de huisartsen niet goed genoeg worden voorbereid op de managementtaken die bij het vak komen kijken. Praktijkvoering, leiding geven, financiële zaken en onderhandelen met zorgverzekeringsmaatschappijen bleken in de ogen van deze beroepsgroep onvoldoende ontwikkeld bij de opleidingen. Inmiddels zouden universiteiten op dit punt werken aan verbeteringen.
Over de inspanningen van de Academie voor Gezondheidszorg op dit gebied was eerder te lezen op deze website. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?