Terug naar overzicht

Mogelijk wachtlijsten zorgstages

Studenten Verpleegkunde komen bij gebrek aan voldoende stageplaatsen mogelijk op een wachtlijst terecht om op stage te kunnen. Dat zegt Thieu Schraven, directeur van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) in Breda. Hij vreest voor het komende jaar een tekort van zestig tot zeventig stageplaatsen.

In het ergste geval kan het gebrek aan stageplaatsen voor studenten leiden tot studievertraging en voor de opleiding tot een numerus fixus. Bij de opleiding Fysiotherapie is dat al het geval.
Vooral voor de eerstejaars die in april volgend jaar op stage gaan is de situatie nijpend. Het stagebureau van de AGZ is druk doende stageplekken te regelen. Volgens Robert Gobbens van het Regionaal Bureau Beroepspraktijkvorming van Avans is het nog maar de vraag of dat op tijd gaat lukken.
Op dit moment probeert de academie de tekorten op te vangen door ook buiten de regio stageplaatsen aan te bieden. Zo zijn er stagiairs actief bij zorginstellingen in België en in Haarlem. De opleiding vergoedt de extra kosten die dat met zich meebrengt met geld dat eigenlijk voor andere zaken bedoeld is. Schraven schat dat het gaat om een bedrag van vijf- tot tienduizend euro, dat eigenlijk voor zaken als internationalisering bedoeld was. Ook wil de AGZ meer leerunits in zorginstellingen gaan opzetten, waar de studenten onder supervisie van personeel de dagelijkse gang van zaken regelen.
Met het probleem sluit de academie aan bij het landelijke gebrek aan stageplaatsen in de zorg, dat vooral hbo’ers treft. Veel zorginstellingen verkleinden het aantal stageplaatsen omdat de begeleiding van met name hbo-stagiairs veel geld en moeite kost. Schraven vindt dat de overheid zorginstellingen in die kosten tegemoet moet komen. Daarnaast proberen hbo- en mbo-instellingen ‘druk uit te oefenen’ op zorgverleners om meer stagiairs toe te laten.
Het tekort aan stageplaatsen staat haaks op de groeiende vraag naar ‘meer handen aan het bed’ en de hoge instroom op zorgopleidingen. (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?