Terug naar overzicht

Onderwijsraad: lerarentekort nu aanpakken

Het lerarenberoep moet snel aantrekkelijker worden, anders heeft het Nederlandse onderwijs straks een groot probleem. Het voorstel van de Onderwijsraad om leraren in tekortvakken een salarisbonus te geven gaat onderwijsbond CNV te ver.

In een vandaag verschenen advies roept de Onderwijsraad de Tweede Kamer op om snel maatregelen te treffen tegen het dreigende lerarentekort. Anders kan het straks zomaar gebeuren, aldus de raad, dat leerlingen van parallelklassen de lessen van hun docent op video moeten volgen, terwijl onderwijsassistenten de orde handhaven.
De Onderwijsraad wil het lerarenberoep aantrekkelijker maken door meer carrièremogelijkheden in te bouwen, salarissen op te trekken, nieuwe docenten beter te begeleiden en de beloning van academici en eerstegraders extra te verhogen. Leraren die zich via speciale bachelor-, master- of promotieopleidingen laten bijscholen, kunnen bovendien een aanvullende salarisopslag ontvangen. Ook leraren in tekortvakken op achterstandsscholen of in tekortregio’s gunt de raad een extra bonus én hulp bij het vinden van woonruimte.

Onderwijsbond CNV vindt meer salaris na bijscholing een prima idee, maar verzet zich tegen bonussen voor docenten in tekortvakken. Voorzitter Marleen Barth: ‘Waarom zou je een slechte leraar economie een opslag geven, terwijl een betere leraar Nederlands die opslag niet krijgt? Dat leidt tot spanningen in teams die voorkomen moeten worden.’
Ook in bonussen voor docenten in tekortregio’s ziet Barth niets. ‘In het verleden is bijvoorbeeld gebleken dat in dergelijke regio’s de ene school meer last had dan de andere. Een school met goed personeelsbeleid kan tekorten voorkomen en personeel binden. Een “slechte school” zou dan met een bonus worden gehonoreerd.’ (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?