Terug naar overzicht

Onderzoek naar onterecht goedgekeurde opleidingen

Staatssecretaris Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil samen met accreditatieorganisatie NVAO bekijken hoeveel opleidingsvarianten ten onrechte niet gekeurd zijn als nieuwe opleiding. Hij doet dit op verzoek van studentenorganisatie ISO.

De bond heeft Bruins gisteren gevraagd op te treden tegen opleidingsvarianten die onder een geaccrediteerde opleiding hangen, terwijl ze daar nauwelijks op lijken. ‘Instellingen zetten via deze route min of meer nieuwe opleidingen in de markt en omzeilen de tijdrovende accreditatietoets voor nieuwe opleidingen’, zei ISO-voorzitter Sebastiaan den Bak gisteren tijdens een overleg tussen studentenbonden en staatssecretaris Bruins. ‘Er is een grijs gebied in de wetgeving, waar wat ons betreft snel iets aan moet gebeuren.’
Accreditatieorganisatie NVAO hanteert als vuistregel dat een opleidingsvariant niet zelfstandig hoeft te worden geaccrediteerd als minstens 60 procent van het onderwijsprogramma overeenkomt met de kernopleiding. Den Bak: ‘Maar het is geen eis die zwart op wit staat. Gevolg is dat de kwaliteit van feitelijk nieuwe opleidingen pas na vijf jaar wordt gecontroleerd.’
Staatssecretaris Bruins verwees naar zijn recente brief aan de koepelorganisaties VSNU, HBO-raad en Paepon (particulier hoger onderwijs), waarin hij vraagt om feiten en cijfers over accreditatie en mogelijke ‘misverstanden’ hierover. ‘Ik ga er vanuit dat de meeste instellingen zich gewoon netjes aan de regels houden en dat er sprake is van een paar rotte appelen’, liet hij de ISO-voorzitter gisteren weten. Toch beloofde hij om nog eens met de NVAO te bekijken of er opleidingsvarianten zijn die niet aan de ’60-procentnorm’ voldoen.
In augustus kwam aan het licht dat drie particuliere instellingen een aantal opleidingen ten onrechte afficheerde als ‘goedgekeurd’. Het ISO zocht daarop de publiciteit met het bericht dat ook Fontys Hogescholen zich met de opleiding ‘ICT media design’ schuldig maakte aan misleiding. ICT media design is een afstudeervariant van bedrijfskundige informatica, maar volgens de studentenbond presenteerde Fontys de studie als een zelfstandige opleiding. De hogeschool ontkent dit. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?