Terug naar overzicht

Onrust over tentamenregels

Onder docenten van de Academie voor ICT en Media (AIM) heerst onrust vanwege de nieuwe tentamenregels, die Avansbreed van kracht moeten worden. Ze hebben een boze brief gestuurd aan Ad Vogels, directeur van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF), en de AIM-directie. Daarin hekelen ze de nieuwe regels en de wijze waarop deze tot stand gekomen zijn.

De docenten trekken onder meer van leer tegen de regel, dat studenten die zich te laat aanmelden voor een tentamen 25 euro moeten betalen om alsnog toegelaten te worden. De afdeling Roostering, Evenementen en Tentaminering zou zich verrijken ten koste van de studenten. Volgens hen druist de regel daarom in tegen de verhouding docent-student.
Het besef van onderwijs van DIF-directeur Vogels wordt in de brief in twijfel getrokken. Hij eist namelijk dat rooster- en tentamengegevens negen weken van tevoren moeten worden aangeleverd. Vooral in de eerste periode van het studiejaar is dat volgens de docenten ‘praktisch onmogelijk’.

Ook een aantal andere praktische zaken accepteren de docenten niet zonder slag of stoot. Zo vinden ze het standaard voorblad voor tentamens volstrekt onbruikbaar en zijn de docenten boos dat personeel van DIF niet meer zal surveilleren.
Dat ze niet gehoord zijn in het traject dat tot de verandering van de regels geleid heeft, steekt de docenten het meest. Dat is bij meer veranderingen die in de afgelopen jaren werden doorgevoerd het geval, zeggen ze. Daarbij noemen ze onder meer internationalisering en de invoering van het Avansbrede studievolgsysteem Osiris. De docenten nodigen Vogels daarom uit bij een van de opleidingsvergaderingen te komen vertellen wanneer hij de nieuwe regels intrekt.

Vogels voelt zich niet verantwoordelijk voor de nieuwe regels. Ze komen voort uit overleg van het Netwerk Onderwijs en Kennisontwikkeling, waarin zijn afdeling samen met de Raad van Bestuur en de academiedirecteuren zitting heeft. Die laatste groep neemt in het directeurenoverleg het definitieve besluit. Volgens Vogels moeten de docenten in eerste plaats bij de directie van hun academie aankloppen.

De AIM-directie waardeert de brief van de docenten. In een reactie zegt adjunct-directeur Toon Kloet dat het goed is dat de docenten denken vanuit het belang van de studenten. ‘Liever een groep docenten die af en toe stevig “in de bus blaast”, dan situaties waarbij dit soort zaken sluimeren.’
Kloet geeft aan dat de beslissing niet alleen door hem genomen is, maar door alle directeuren. ‘Het besluit is niet door mij genomen, maar door Avans.’ Bovendien is het besluit al genomen en kan niet meer kan worden teruggedraaid. In de loop van dit studiejaar en het volgende studiejaar zal de nieuwe regeling ingevoerd worden. (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?