Terug naar overzicht

Proefschriftensite groot succes

De digitale databank van proefschriften die gisteren officieel is geopend, is een enorm succes. Surfnet – de internetorganisatie van het hoger onderwijs – meldt tienduizend bezoekers per uur. Alle Nederlandse universiteiten doen mee aan het project. Er staan al meer dan elfduizend proefschriften online.

De digitalisering van de Nederlandse proefschriften is een aanvulling op de vorig jaar opgerichte website darenet.nl. Daarop werden toen al ruim 40 duizend artikelen van topwetenschappers online gezet, onder het motto ‘keur der wetenschap’. Met de online publicatie van de proefschriften worden daar nu de ‘beloften’ aan toegevoegd.
In Nederland verschijnen op jaarbasis ongeveer 2500 proefschriften. Veel van deze publicaties kwamen in het archief van de universiteit terecht zonder dat er nog naar werd omgekeken. Door ze op het net beschikbaar te stellen, denkt Surfnet de toegankelijkheid van de publicaties te vergroten, en Nederland verder te profileren als kennisnatie.
Het Promovendi Netwerk Nederland laat in een reactie weten erg blij te zijn met de site en noemt de snel toegankelijke proefschriften ‘internationale visitekaartjes’.
De TU Delft en de TU Eindhoven zijn het meest voortvarend te werk gegaan met de site. Beide instellingen hebben al meer dan 2500 publicaties online staan. In Maastricht moet de operatie duidelijk nog op gang komen: van deze universiteit zijn pas achttien proefschriften op de site terug te vinden. (TdO/HOP)

www.darenet.nl/proefschriften

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?