Terug naar overzicht

PvdA: geen leerrechten in 2007

De PvdA wil de invoering van leerrechten uitstellen. Kamerlid Jacques Tichelaar vreest dat het ‘een chaos’ wordt en roept de PvdA-senatoren op om de wet voorlopig aan te houden.

Een parlementaire meerderheid ging dit voorjaar akkoord met de invoering van het nieuwe bekostigingsstelsel, eventueel via een spoedwet. Er werden wel harde voorwaarden gesteld. De rechtspositie van studenten moest worden versterkt, het administratieve automatiseringsprogramma Studielink moest klaar zijn en er zou een uitvoeringstoets volgen.
Tichelaar constateert enige maanden later dat het allemaal niet gaat lukken. ‘De spoedwet ligt nog ter beoordeling bij de Raad van State. Het duurt zeker tot eind oktober voordat we die in de Tweede Kamer kunnen bespreken, terwijl we op 1 november met verkiezingsreces gaan. Tijd om de wet met instellingsbesturen en studentenorganisaties te bespreken is er dus eigenlijk niet.’
Ook aan de andere voorwaarden kan volgens de PvdA’er niet worden voldaan. ‘Studielink komt niet op tijd af en we zien het niet zitten om de hele administratie van de leerrechten over te laten aan de IB-Groep. Daarnaast weigeren HBO-raad en VSNU verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoeringstoets waarin wordt nagegaan of het nieuwe administratieve systeem werkt.’

Voor Tichelaar genoeg argumenten om te vragen om een latere invoeringsdatum van de leerrechten. ‘Op deze manier wordt het een chaos. Wij zijn voor leerrechten, maar willen wel dat er een goed besluitvormingsproces aan voorafgaat. Daarom moeten we de invoering van het nieuwe stelsel per september 2007 maar uit ons hoofd zetten. Het plan wordt volgende week behandeld in de Eerste Kamer en ik vraag de PvdA-senatoren om de wet aan te houden tot aan de randvoorwaarden kan worden voldaan.’

In het beoogde leerrechtensysteem ontvangen hogescholen en universiteiten hun bekostiging voor elk jaar dat studenten bij hen staan ingeschreven. Tegelijkertijd wordt de gesubsidieerde studietijd beperkt: studenten krijgen alleen bekostiging voor de cursusduur. Daarnaast mogen ze twee jaar ‘treuzelen’ tegen betaling van het standaardcollegegeld. Zijn ze dan nog niet klaar met hun opleiding, dan moeten ze een (hoger) commercieel tarief aan de universiteit of hogeschool gaan betalen. (TdO, HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?