Terug naar overzicht

PvdA wil af van ‘zelfevaluaties’

De PvdA wil de komende vier jaar 2,1 miljard euro extra uitgeven aan ‘de kenniseconomie en het jongerenbeleid’ . De precieze verdeling van de miljoenen is nog niet bekend, maar het budget van de universiteiten voor zuiver wetenschappelijk onderzoek moet met tien procent omhoog.

Ook het door NWO verdeelde onderzoeksgeld in de zogeheten tweede geldstroom moet ‘een forse impuls’ krijgen, staat te lezen in het gisteren gepresenteerde conceptverkiezingsprogramma van de PvdA.
’s Lands grootste oppositiepartij wil geld terugverdienen door flink te snoeien in ‘het bureaucratische onderwijsmanagement op hbo’s en universiteiten’. Wat de programmacommissie bedoelt met de daarop volgende zin: ‘We schaffen tijdverslindende zelfevaluaties af’, is onduidelijk.
Desgevraagd zegt Jacques Tichelaar, onderwijswoordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer, dat de commissie hiermee op de ‘zelfevaluatierapporten’ doelt die ten grondslag liggen aan de accreditatieaanvraag. ‘Als de universiteiten en hogescholen straks een instellingskeurmerk krijgen, worden de procedures wat eenvoudiger.’

De doorstroom van studenten naar een hoger onderwijsniveau kan beter, stelt het verkiezingsprogramma. Daartoe moeten met name de universiteiten en hogescholen beter gaan samenwerken, zonder dat er eenheidsworst ontstaat. Instellingen zouden straks meer ruimte moeten krijgen om studenten maatwerk te bieden.
De PvdA handhaaft haar pleidooi voor meer marktwerking in het hoger onderwijs. Wel stelt het conceptprogramma dat lopende experimenten met het open bestel, met collegegelddifferentiatie en met selectie goed moeten worden geëvalueerd. Immers, de toegankelijkheid van het hoger onderwijs mag niet in gevaar komen.

De leenmogelijkheden voor studenten moeten worden verruimd, staat verder in het programma te lezen. Studenten die in China of in Cambridge willen studeren, moeten daarvoor een krediet van de overheid kunnen krijgen. Ook voor een erkende private studie kan bij de overheid worden geleend, stelt het programma. Zou de programmacommissie niet weten dat voltijdstudenten van bonafide particuliere opleidingen dit recht al enige jaren hebben? Volgens kamerlid Tichelaar bedoelt de commissie te zeggen dat ook de leenmogelijkheden van deze groep studenten moeten worden verruimd. ‘De tekst van het programma kan nog worden geamendeerd’, verzekert hij. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?