Terug naar overzicht

Recordaantal afgestudeerde vluchtelingen

Afgelopen jaar zijn 304 vluchtelingen afgestudeerd in het hoger onderwijs. Dat meldt de stichting voor vluchtelingstudenten UAF. Niet eerder was dit aantal zo hoog.

In een toespraak bij het afstudeerfeest benadrukte voormalig premier Ruud Lubbers, voorzitter van het UAF, het talent onder vluchtelingen. ‘Nederland heeft u nodig en u zou zich welkom moeten voelen in dit land. Mogelijk is dat de laatste jaren niet echt het geval geweest door de kille, soms ijzige wind die ten opzichte van asielzoekers in Nederland is gaan waaien.’
De prominente CDA’er, die vier jaar lang hoge commissaris van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR is geweest, vindt dat het immigratie- en integratiebeleid moet veranderen: ‘Niet uitsluiten maar insluiten, niet ontmoedigen maar bemoedigen.’ (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?