Terug naar overzicht

Saxion niet langer vervolgd in hbo-fraude

Saxion Hogescholen is verlost van strafvervolging. Het openbaar ministerie ziet af van een hoger beroep in de hbo-fraudekwestie. De zaak zou te complex zijn om snel tot een duidelijke tenlastelegging te komen.

Dat meldt de nieuwssite Sax.nu. De instelling was begin dit jaar valsheid in geschrifte ten laste gelegd, maar de rechtbank van Zwolle oordeelde dat het openbaar ministerie te lang had gedaan over de uiteindelijke dagvaarding. Tussen de aangifte van Saxion en de feitelijke dagvaarding verstreek meer dan drie jaar. Het OM kondigde daarop een hoger beroep aan, maar ziet daar bij nader inzien toch vanaf.
De bekostigingsfraude in vooral het hbo kwam in november 2001 aan het licht, toen een oud-directeur van de commerciële tak van Saxion IJsselland (Deventer) aan de bel trok bij de pers: Saxion werd – net als de Hogeschool Brabant (thans Avans), de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Alkmaar (inmiddels Inholland), de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool Utrecht- beschuldigd van het ten onrechte ontvangen van bekostingsgelden voor studenten die daar volgens het ministerie geen recht op zouden hebben.
Vele onderzoeken volgden, totdat een commissie onder leiding van oud-politicus Gert Schutte in 2005 tot de conclusie kwam dat er voor ongeveer 96 miljoen euro aan onterechte onderwijsbekostiging was uitgekeerd. Saxion zou daarbij 1,7 miljoen euro te veel hebben ontvangen. Terugvorderingen van het ministerie van OCW staan los van de nu geseponeerde strafzaak. Overigens is Saxion de enige hogeschool die in deze kwestie strafrechterlijk is vervolgd. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?