Terug naar overzicht

SP, D66 en GroenLinks strooien met onderwijsmiljarden

Ook GroenLinks, SP en D66 pleiten in hun verkiezingsprogramma’s voor forse investeringen in onderwijs en onderzoek. Voormalig regeringspartij D66 wil er 2,5 miljard euro bij, de SP ook, maar GroenLinks spant de kroon met 3,7 miljard extra.

Docenten en onderwijzers worden door de drie partijen op handen gedragen: D66 wil zo’n 1,25 miljard extra in deze groep investeren, GroenLinks houdt het op een miljard. De SP noemt geen bedragen, maar heeft de verbetering van de arbeidsvoorwaarden, scholingsmogelijkheden en de ondersteuning van leraren zeer hoog op de prioriteitenlijst gezet.
Hoeveel geld er naar het hoger onderwijs als sector gaat, is alleen bij GroenLinks duidelijk: de partij wil de komende jaren 400 miljoen extra steken in onder meer aanvullende studiebeurzen en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

Ook de SP vraagt daar meer geld voor en wil bovendien dat er meer promovendi aan de slag gaan in het hoger onderwijs. De partij is voorstander van selectie voor topopleidingen, zolang er maar geen extra collegegeld van de studenten wordt verlangd.
D66 wil de hbo-masteropleidingen voortaan door de overheid laten bekostigen en instellingen voortaan strikt financieren voor het aantal studiepunten dat hun studenten halen. De voormalige regeringspartij wil bovendien de numerus fixus op geneeskunde afschaffen en de Universiteit van Tilburg groen licht geven voor een geneeskundeopleiding.

GroenLinks investeert niet alleen in het hoger onderwijs, maar haalt er ook geld vandaan. Door te bezuinigen op fusies, bestuurskosten en de invoering van een academicibelasting voor de masterfase haalt de partij van Femke Halsema een miljard euro op. Een nadere uitwerking van het bezuinigingsplan ontbreekt overigens in het programma.
Ook de ChristenUnie presenteerde haar verkiezingsprogramma. Daarin staat onder meer te lezen dat er de komende jaren 200 miljoen euro extra moet worden uitgetrokken voor de vermindering van werkdruk bij leraren. Studenten die een mbo- of hbo-opleiding volgen maar nog geen 18 jaar zijn, komen in aanmerking voor een OV-studentenkaart. De studieschuld mag van de confessionele partij ook worden afgelost via maatschappelijke stages. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?