Terug naar overzicht

Stagevergoeding hbo’ers omlaag

Bedrijven betalen hun stagiairs minder dan in 2004. Alleen stagiairs van de universiteit en met een ICT-opleiding kregen een hogere vergoeding. Dat blijkt uit onderzoek van Stageplaza.nl onder 1200 studenten.

Vergoedingen voor mbo- en hbo-studenten zijn gelijk gebleven of gedaald in vergelijking met 2004. Mbo’ers krijgen gemiddeld 150 euro per maand. Hbo’ers zijn erop achteruit gegaan: van 300 naar 200 euro. WO-studenten komen er juist beter vanaf, zij zijn van 300 naar 400 euro per maand gegaan. ICT-studenten krijgen een hogere vergoeding dan bijvoorbeeld economiestudenten.
In juni hebben de HBO-raad en werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wanneer een stagevergoeding wel of niet verplicht is. Over de hoogte van de vergoeding is niets vastgelegd. (SW)

Meer lezen?