Terug naar overzicht

Stagevergoeding hbo’ers omlaag

Bedrijven betalen hun stagiairs minder dan in 2004. Alleen stagiairs van de universiteit en met een ICT-opleiding kregen een hogere vergoeding. Dat blijkt uit onderzoek van Stageplaza.nl onder 1200 studenten.

Vergoedingen voor mbo- en hbo-studenten zijn gelijk gebleven of gedaald in vergelijking met 2004. Mbo’ers krijgen gemiddeld 150 euro per maand. Hbo’ers zijn erop achteruit gegaan: van 300 naar 200 euro. WO-studenten komen er juist beter vanaf, zij zijn van 300 naar 400 euro per maand gegaan. ICT-studenten krijgen een hogere vergoeding dan bijvoorbeeld economiestudenten.
In juni hebben de HBO-raad en werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wanneer een stagevergoeding wel of niet verplicht is. Over de hoogte van de vergoeding is niets vastgelegd. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?