Terug naar overzicht

Studiefinanciering wereldwijd inzetbaar

Studenten die een deel van hun opleiding in het buitenland willen volgen, kunnen hun studiefinanciering straks overal mee naar toe nemen. Voorwaarde is wel dat het niveau van zo’n opleiding deugt, en dat de student in de voorafgaande zes jaar drie jaar in Nederland heeft gewoond.

Daarover heeft staatssecretaris Bruins afgelopen vrijdag overeenstemming bereikt in de ministerraad. Het plan is een uitbreiding op het voorstel van zijn voorganger Mark Rutte, die Nederlandse studenten financiering wilde meegeven voor een opleiding binnen Europa. Het plan van Bruins ligt inmiddels ter beoordeling bij de Raad van State. Daarna wordt het doorgestuurd naar de Tweede Kamer.
Nu nog gaat slechts een kwart van de Nederlandse studenten voor een (deel van de) opleiding naar het buitenland. En dat vindt de staatssecretaris te weinig, al is het maar omdat de helft van de studenten wel de ambitie heeft om tijdens de studie over de grens te kijken.
Om te zorgen dat de kwaliteit van opleidingen over de grens net zo hoog is als in Nederland, wordt internationaliseringsorganisatie Nuffic ingezet om de buitenlandse programma’s te toetsen.
Oppositiepartij PvdA heeft vooruitlopend op de wettekst al laten weten blij te zijn met het voornemen van Bruins, dat op 1 september 2007 moet ingaan. De sociaal-democraten pleiten al langer voor een wereldwijde studiefinanciering. In het verlengde daarvan wil de partij bovendien het collegegeldkrediet voor studenten optrekken naar vijftienduizend euro per studiejaar. Dan kunnen ze ook een dure opleiding betalen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?