Terug naar overzicht

Subsidie voor ‘Bewust naar het buitenland’

Het pilotproject ‘Bewust naar het buitenland’ van de Academie voor Marketing in Den Bosch moet ook andere hogescholen enthousiast maken. Aan het ministerie van Economische Zaken zal het niet liggen, die heeft subsidie toegekend voor de uitvoering.

Om midden- en kleinbedrijf (mkb) meer te laten exporteren, is er sinds februari 2005 het project ‘Bewust naar het buitenland’. Het project dat is opgezet door Avans Hogeschool, de Kamer van Koophandel Oost Brabant en de provincie Noord Brabant moet het midden- en kleinbedrijf uit de regio stimuleren om te internationaliseren.
In het project worden achttien mkb’ers drie jaar lang ondersteund door een praktijkcoach en een deskundige docent. Door middel van afstudeeropdrachten kunnen studenten ook kennis maken met het mkb. Onder studenten zijn grote bedrijven als Shell, Unilever en verschillende banken vanwege de status en de internationale uitstraling meer in trek dan het mkb. Daardoor mist het mkb veel kennis.
Het project is volgens projectleider Ton Klerks, docent bij de Academie voor Marketing een groot succes. En dat vindt het ministerie van Economische Zaken ook, daarom is er geld vrijgemaakt om het project in samenwerking met de regionale Kamers van Koophandel en hogescholen uit Nederland uit te voeren. Wat precies de rol van Avans Hogeschool hierin is, is nog onbekend. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?