Terug naar overzicht

Symposium Vermaatschappelijking in de zorg

Het lectoraat Vermaatschappelijking in de zorg van de Academie voor Gezondheidszorg in Breda viert zijn driejarig bestaan met een symposium over het onderwerp waaraan het lectoraat haar naam dankt.
Tijdens het symposium wordt stilgestaan bij de activiteiten van het lectoraat en een blik geworpen op de toekomstige vermaatschappelijking van zorg voor mensen met een verstandelijke handicap of psychiatrische problemen. Het symposium vindt plaats op 21 september in congrescentrum Bovendonk in Hoeven. Wie meer informatie wil, stuurt een e-mail aan Rick Kwekkeboom: mh.kwekkeboom@avans.nl. (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?