Terug naar overzicht

Te veel topstudenten in Tilburg

De Universiteit van Tilburg heeft te veel goede studenten. Maar liefst 53 afgestudeerde bachelors kregen dit jaar een beurs als beloning voor hun studieprestaties. Dat kost zo veel geld, dat de universiteit het systeem volgend jaar aanpast.

Wie een bacheloropleiding op tijd afrondde met gemiddeld een acht of hoger kon in Tilburg aanspraak maken op een beurs voor een masteropleiding in binnen- of buitenland. Die beurs is bijna drieduizend euro. Als het collegegeld voor de master in het buitenland hoger was, legde de universiteit het verschil bij, tot vijfduizend euro extra.
Maar zo kon het niet langer, meldt de Tilburgse universiteitskrant Univers, want het werden er steeds meer. Daarom komt er een nieuw systeem. Afgestudeerden mogen de beurs alleen nog maar gebruiken om in het buitenland te studeren. Bovendien kent de regeling straks een plafond van honderdduizend euro, voldoende voor vijftien à twintig buitenlandbeurzen. Zo blijft het budget binnen de perken.
De Universiteit Maastricht kondigde aan het begin van dit studiejaar aan dat de beste drie procent van alle studenten het collegegeld terug zou krijgen. Aanvankelijk meldde de pers dat de maatregel direct in zou gaan, maar dat was te vroeg gejuicht: uiterlijk in 2010 krijgen de eerste studenten een beloning. De UM trekt er een half miljoen per jaar voor uit. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?