Terug naar overzicht

Vooraanmeldingen: HvA en Fontys liggen nek aan nek

De Hogeschool Inholland weet haar verlies in de strijd om eerstejaars studenten te beperken tot ongeveer zeven procent. Grootste stijger is nog altijd de Hogeschool van Amsterdam (HvA), die momenteel meer eerstejaars trekt dan grote concurrent Fontys.

Ooit was fusiekolos Inholland de grootste van alle hogescholen. Maar sinds haar oprichting, eind 2001, heeft de instelling al meer dan een kwart van haar eerstejaarsinstroom verloren. En dat terwijl de totale hoeveelheid hbo-studenten in die jaren juist met acht procent is toegenomen.
De Hogeschool van Amsterdam daarentegen staat al jaren in de plus. Sinds 2004 wist Fontys Hogescholen landelijk de meeste eerstejaars te werven, maar nu zal het erom spannen: in de meest recente vooraanmeldingscijfers van de IB-Groep trekt de HvA tien studenten meer dan Fontys. De HvA heeft ruim veertien procent meer vooraanmeldingen dan vorig jaar om deze tijd. Fontys staat slechts drie procent in de plus.
Avans Hogeschool heeft 0,6 procent meer vooraanmeldingen dan vorig jaar, maar dat is nog altijd minder dan de gemiddelde stijging van de hbo-instroom. Het totale aantal eerstejaars hbo-studenten lijkt met 4,2 procent te gaan groeien.Vooraanmeldingscijfers geven een indicatie van de uiteindelijke instroom van eerstejaars. Ze zeggen niet alles, maar wel steeds meer. Er zullen nu nog maar weinig aanmeldingen bijkomen.
Van de overige grote instellingen weten de Hogeschool Rotterdam (twaalf procent extra), de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (negen procent extra) en de Hogeschool Utrecht (zeven procent extra) hun marktaandeel te vergroten. Ook de Hanzehogeschool Groningen staat vijf procent in het groen.
Opvallend ten slotte is de 45 procent groei van de HES-Amsterdam. Volgens een woordvoerder is de nauwe samenwerking met fusiepartner Hogeschool en Universiteit van Amsterdam kennelijk erg aantrekkelijk. Het opleidingenaanbod is breed en het schakelen naar een wo-masteropleiding verloopt soepeler dan voorheen. Ook het moderne HES-gebouw en de vele Engelstalige opleidingen zouden bijdragen aan de populariteit. (BB/HOP)

Overzicht vooraanmeldingen (week 36):

Stoas Hogeschool -20,2%
Hotelschool, Intern Hs vr Hotelman. -16,3%
Hogeschool Helicon -15,7%
Codarts, Hogeschool voor de Kunsten -11,9%
Iselinge Hogeschool -9,4%
NHTV intern. hogeschool Breda -8,6%
Hogeschool INHOLLAND -7,3%
Hogeschool Drenthe -5,8%
Christelijke Hogeschool De Driestar -5,4%
Pedagogische Hogeschool De Kempel -3,9%
PC Hogeschool Marnix Academie -3,8%
Amsterdamse Hs. v.d. Kunsten -3,7%
Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar -2,8%
Saxion -2,3%
Van Hall Instituut -1,3%
Dr. Gerrit Th. Rietveld Academie -1,0%
Christelijke Hogeschool Windesheim -0,7%
Hs Edith Stein/ Onderw.centr Twente 0,6%
Avans Hogeschool 0,6%
Hogeschool Zuyd 1,6%
Hogeschool Domstad,kath ler.opl. 2,4%
Christelijke Agrarische Hogeschool 3,47%
Fontys 3,5%
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 4,5%
Hanzehogeschool Groningen 5,0%
Chr. Hs. Nederland 5,5%
The Design Academy 6,3%
HAS Den Bosch 6,3%
Hogeschool Utrecht 7,1%
Hogeschool Leiden 7,7%
ArteZ 8,4%
Hs v.d. Kunsten Utrecht 8,5%
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 8,6%
Hogeschool Zeeland 8,7%
Katholieke PABO Zwolle 10,1%
Haagse HS/TH Rijswijk 11,1%
Hogeschool Rotterdam 11,7%
Gereformeerde Hogeschool 11,9%
Christelijke Hogeschool Ede 12,1%
Hogeschool van Amsterdam 14,3%
Hs. v. Bld. Knst.,Muz.,Dans 14,5%
Int. Agr. Hs. Larenstein 14,7%
Hogeschool voor Economische Studies 45,5%

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?