Terug naar overzicht

‘Voorlichting leerrechten komt te laat’

De studentenbonden ISO en LSVb vinden dat de voorlichting over leerrechten te lang op zich laat wachten. Mede daarom hebben ze staatssecretaris Bruins gevraagd om de invoering van het nieuwe bekostigingssysteem uit te stellen.

‘Goede voorlichting begint niet drie maanden voor aanvang van een nieuwe opleiding. Studenten moeten minstens een jaar de tijd hebben om zich voor te bereiden’, zei ISO-bestuurder Joanne Kuipers gisteren in de Studentenkamer, het officiële overleg met de staatssecretaris.
Bruins begrijpt de zorgen, maar vindt die stelling wat overdreven. ‘Studenten doen kennelijk langer over het maken van een keuze dan in mijn tijd’, reageerde hij. ‘Maar in alle ernst: de voorlichting moet goed en tijdig worden geregeld. Bij de IB-Groep en binnen het ministerie is genoeg kennis in huis om snel te beginnen. We zijn alleen nog in afwachting van het debat in Eerste Kamer. Daarnaast moet de Tweede Kamer nog een spoedwet behandelen die het mogelijk moet maken om de leerrechten in de oude wet te zetten. We zullen dit moeten afwachten.’

Volgens LSVb-voorzitter Irene van den Broek is uitstel onvermijdelijk: de PvdA is voor uitstel, de Eerste Kamer stemt misschien wel tegen en de Raad van State moet nog een oordeel geven over de spoedwet. Navraag bij instanties als Postbus 51 en de IB-Groep leert bovendien dat die nog helemaal niets weten van een voorlichtingcampagne. ‘Een snelle invoering wordt zo wel heel moeilijk’, concludeerde zij.
Bij het ministerie van OCW denkt men daar anders over, verzekerde Bruins. ‘Bovendien: de Tweede Kamer heeft in een motie vastgelegd dat de leerrechten in 2007 moeten worden ingevoerd. Wij werken daar hard aan en ik ga er van uit dat dit ook lukt.’
Bruins herhaalde dat de IB-Groep geen apart registratiesysteem nodig heeft om de leerrechten goed te verwerken. ‘Ik heb vorige week nog de toezegging gekregen dat het zonder ook lukt.’ Voor de chaos die de studentenbonden vrezen, is de bewindsman niet bang. ‘Waarschijnlijk dwingt het leerrechtensysteem instellingen tot een betere digitale uitwisseling van gegevens en leidt dit uiteindelijk zelfs tot minder bureaucratie. Maar je moet zoiets wel twee jaar de tijd geven.’

In het beoogde leerrechtensysteem ontvangen hogescholen en universiteiten hun bekostiging voor elk jaar dat studenten bij hen staan ingeschreven. Tegelijkertijd wordt de gesubsidieerde studietijd beperkt: studenten krijgen alleen bekostiging voor de cursusduur. Daarnaast mogen ze twee jaar ’treuzelen’ tegen betaling van het standaardcollegegeld. Zijn ze dan nog niet klaar met hun opleiding, dan moeten ze een commercieel tarief aan de universiteit of hogeschool gaan betalen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?