Terug naar overzicht

Vrije Universiteit maakt inhaalslag

De Vrije Universiteit is nog altijd de grootste stijger in de vooraanmeldingen en trekt twaalf procent meer eerstejaars bachelorstudenten dan vorig jaar om deze tijd. De Radboud Universiteit Nijmegen staat juist in de min.

De groei van de Vrije Universiteit volgt op een dramatische dip in 2004, toen de universiteit in twee jaar tijd 29 procent instroom was kwijtgeraakt. Vorig jaar herpakte de instelling zich en nu zijn de voortekenen opnieuw gunstig. Maar de universiteit is nog niet terug op het instroomniveau van 2002.

De belangstelling voor de Radboud Universiteit Nijmegen – die het dit voorjaar nog goed deed – zakt juist een beetje in, hoewel één procent minder vooraanmeldingen geen extreem verlies is. Maastricht staat volgens de getallen tien procent in het rood, maar dat klopt niet: door nieuwe aanmeldingsprocedures zijn de getallen vertekend. Volgens de universiteit is er juist een groei van negen procent in de bacheloropleidingen.

Het totale percentage universitaire studenten lijkt met drie procent te gaan groeien. Vooraanmeldingscijfers geven een indicatie van de uiteindelijke instroom van eerstejaars. Ze zeggen niet alles, maar wel steeds meer. Er zullen nu nog maar weinig aanmeldingen bijkomen.

Opvallend is het aantal aanmeldingen voor technische universiteiten. Ze groeien wel, maar minder hard dan gemiddeld, zodat de drie TU’s marktaandeel verliezen.

De Universiteit Utrecht blijft nog altijd veruit de grootste, ondanks de geringe groei van één procent. Naaste concurrent is de Universiteit van Amsterdam, die volgens de vooraanmeldingen drie procent meer eerstejaars trekt. Toch scheelt dat nog altijd meer dan 1500 eerstejaars met Utrecht.

Intussen rukt de Rijksuniversiteit Groningen op. Het aantal vooraanmeldingen stijgt daar met zes procent, waarmee de uiteindelijke instroom die van de UvA begint te naderen. (BB, HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?