Terug naar overzicht

Waar blijven de vrouwelijke profs?

Het schiet niet op met de emancipatie in de wetenschap. Het percentage vrouwelijke hoogleraren groeit langzaam, maar is nog altijd minder dan 10 procent. Daarmee is Nederland in Europa een achterhoedespeler.

Dat meldt de stichting De Beauvoir, die vandaag haar Monitor Vrouwelijke Hoogleraren presenteert. Vooral de stap van universitair docent naar universitair hoofddocent blijkt moeilijk haalbaar voor vrouwen: daar hangt het glazen plafond waar zij tegenaan stoten.
Volgens de Lissabon-doelstellingen zou in 2010 minimaal een kwart van alle hoogleraren vrouw moeten zijn. Het ministerie van OCW mikt echter een stuk lager en streeft naar 15 procent vrouwelijke hoogleraren in 2010. Ook dat lijkt momenteel verre van haalbaar.
De achterstand van vrouwen staat niet in verhouding tot de verhoudingen elders in de wetenschap. Al enkele jaren gaan er meer meisjes dan jongens naar de universiteit en van alle promovendi is 40 procent vrouw. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?