Terug naar overzicht

‘Wereldwijde studiefinanciering’ kost OCW niets extra

Als het aan staatssecretaris Bruins ligt hebben Nederlandse studenten straks overal ter wereld recht op studiefinanciering. De jaarlijkse kosten van 35 miljoen euro vallen weg tegen de bekostiging die de Nederlandse instellingen anders van het ministerie zouden ontvangen.

Een woordvoerder van Bruins legt uit dat de kosten eenvoudig worden terugverdiend: ‘Nederlandse universiteiten en hogescholen krijgen van OCW bekostiging voor iedere student die ze opleiden. Bij buitenlandse instellingen doen we dat natuurlijk niet, dus daar besparen we op. Daarvan kan de wereldwijde studiefinanciering worden betaald.’
Koepelorganisaties VSNU en HBO-raad reageerden onlangs zuinigjes op het plan. De universiteitenvereniging wilde financieel worden gecompenseerd voor studenten die naar het buitenland vertrekken. De HBO-raad zei negatieve effecten voor de Nederlandse kenniseconomie te vrezen en vroeg Bruins om wederkerigheid: tegenover iedere Nederlandse student die met studiefinanciering naar het buitenland vertrekt, zou een buitenlandse student met studiefinanciering uit zijn land in het Nederlandse hoger onderwijs moeten staan.

Toch is het nu al zo dat de populatie buitenlandse studenten in Nederland – ruim 48 duizend – veel groter is dan het aantal Nederlandse studenten in het buitenland: ongeveer 17 duizend.
Bruins’ plan is niet helemaal nieuw. Zijn voorganger Mark Rutte stelde eind 2005 voor om studenten uit Nederland die elders in Europa een opleiding volgen studiefinanciering mee te geven. Hij wilde dat toen betalen door de financiële tegemoetkoming voor Europese studenten die in Nederland komen studeren op te heffen. Die zouden dan wel de mogelijkheid krijgen om hun collegegeld van OCW te lenen.
De Tweede Kamer en de koepelorganisaties voelden daar echter weinig voor. Ze vreesden dat dit een negatief effect zou hebben op de instroom van buitenlandse studenten en eisten dat deze zogenoemde ‘Raulinvergoeding’ overeind zou blijven tot er een voor buitenlanders aantrekkelijk alternatief is gevonden. Die zoektocht is volgens het ministerie bijna voltooid: over een paar weken krijgt de Kamer een nieuw plan toegestuurd. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?