Terug naar overzicht

100.000 Euro voor vrouwelijke universitaire hoofddocenten

Het aantal vrouwelijke universitair hoofddocenten is sinds 1999 verdubbeld. De helft van deze groei zou te danken zijn aan positieve actie van NWO. De wetenschapsorganisatie wil haar programma’s voor vrouwen uitbreiden.

Als universiteiten een vrouwelijke onderzoeker tot universitair hoofddocent bevorderen, kunnen ze daar honderdduizend euro voor krijgen uit het zogeheten ‘Aspasia-programma’ van NWO. Voorwaarde is wel dat de vrouw in kwestie eerder al een vidi- of vici-beurs van onderzoeksfinancier NWO in de wacht heeft gesleept. Die beurzen worden jaarlijks toegekend aan de beste onderzoekers die al enkele jaren onderzoekservaring hebben.
Deze vorm van positieve actie werpt duidelijk vruchten af, meldt NWO. In 2000 en 2002 kregen zeventig vrouwen een vaste aanstelling dankzij het ‘Aspasia-programma’. Dertig procent van die vrouwen is intussen hoogleraar geworden, wat ook een bovengemiddelde score is.
Maar NWO wil meer. Ook vrouwelijke promovendi en postdoc-onderzoekers krijgen niet even vaak een vaste baan aan de universiteit. Als de overheid er jaarlijks zeven miljoen aan wil besteden, zou NWO dat kunnen veranderen. Dat zou dan via de veni-subsidies lopen, die worden uitgereikt aan de beste beginnende onderzoekers die na hun promotie hun eigen onderzoek willen opstarten. De uitbreiding van het programma zou ongeveer vijftig vrouwen per jaar aan een vaste baan kunnen helpen. NWO moet de officiële aanvraag nog indienen bij het ministerie van OCW.
‘Het is vreemd dat er geld nodig is voor de carrières van vrouwen’, zegt een woordvoerder van NWO, ‘maar dankzij dat geld vallen er kennelijk barrières weg. Het heeft dus nut’. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?