Terug naar overzicht

AMR uit zorg over kwaliteit onderwijs, maar stemt wel in

Meer instroom en minder uitval van studenten, gaat dat niet ten koste van de kwaliteit van het onderwijs? Dit was de belangrijkste bedenking die de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) had bij het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de Raad van Bestuur. Ondanks deze zorg, stemde de raad gisteren wel in met het plan.

De studenten van de raad wilden bij hun instemming vermeld hebben dat zij vinden dat de Raad van Bestuur (RvB) oog moet hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. ‘Als een hoog percentage studenten niet mag uitvallen, dan kan het gebeuren dat opleidingen hun eisen omlaag gaan schroeven, zodat iedereen de tentamens haalt. Dat haalt het hbo-niveau omlaag’, zegt studentlid Josien Hermans.
Ook docentlid Feliks de Vroomen vindt de kwaliteit een belangrijk punt. ‘De kwaliteit wordt dan wel gemeten door alumni na drie jaar te vragen of ze tevreden waren over hun opleiding, maar wat mij betreft wordt dit al gaandeweg de opleiding gecontroleerd.’
Harry Koopman, voorzitter van de RvB, zei vandaag in een reactie dat men niet bang hoeft te zijn voor kwaliteitsverlies door de nieuwe richtlijnen. Hij wijst erop dat in het meerjarenbeleidsplan ook staat dat Avans een topinstituut wil zijn, dat excellente studenten aflevert. ‘Ik weet ook wel dat dat niet bij iedere student zal lukken, maar ik ben van mening dat je altijd moet uitgaan van de ideale situatie. Daar moet je naar streven.’
In het implementatieplan dat begin december verschijnt, staan concrete plannen om de doelstellingen te bereiken. Daarin komen bijvoorbeeld ook voorstellen die de instroom moeten verhogen, zonder daarbij kwaliteit te verliezen. Koopman geeft als voorbeeld het invoeren van schakelprogramma’s om de aansluiting met het hbo te verbeteren.
Koopman is niet bang dat onderwijscommissies straks de eisen omlaag halen om zoveel mogelijk studenten te laten slagen. ‘Dat zou niet in de geest van het meerjarenbeleidsplan zijn. En we zijn er toch met z´n allen bij? Dat laten we niet gebeuren.’ Verder wil de voorzitter regelmatig kwalitatief marktonderzoek gaan houden om de kwaliteit van het onderwijs te blijven meten. Ook een externe controle als de accreditatie van opleidingen moet bijdragen aan kwaliteitsbehoud.
In de AMR-vergadering werd gisteren verder overwegend positief gesproken over het meerjarenbeleidsplan, hoewel ook werd gezegd dat het plan weinig ambitieus is. ‘Het is weinig verrassend, maar ik stem toch in. Het is een gedegen stuk’, aldus docentlid Ab Bobbink. Er waren ook leden die vonden dat het document te summier is om er op te kunnen instemmen. Eén lid stemde om die reden tegen. Twee leden onthielden zich van stemming.
In september werd het meerjarenbeleidsplan 2006-2010 gepresenteerd. De school wil meer instroom van studenten, 2,6 procent per jaar. Er moet ook minder uitval zijn, maximaal 10 procent per jaar. Daarnaast is het inzetten op de beroepspraktijk een belangrijke doelstelling. Om dit te bereiken worden onder meer de banden met het bedrijfsleven aangehaald en docenten geprofessionaliseerd. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?