Terug naar overzicht

Avans krijgt kenniscentrum analytische chemie

Avans begint in Breda een kenniscentrum voor analytische chemie: Asample. De Bredase wethouder André Adank opent woensdag 25 oktober het nieuwe centrum.

Asample richt zich vooral op vernieuwing van producten en beheersing van processen van het regionale midden- en kleinbedrijf, met name in de farmaceutische en chemische industrie en de voedingsmiddelen- en procesindustrie.

Het midden- en kleinbedrijf heeft vaak niet de eigen middelen om onderzoeksvragen goed te beantwoorden. Het kenniscentrum kan voor dit soort bedrijven onder meer producten en processen onderzoeken en analyseren en eventueel oplossingen voor problemen aandragen. Asample kan bedrijven adviseren, maar ook bijscholen in scheidings- en identificatietechnieken.
Asample is een initiatief van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) in Breda in samenwerking met de ontwikkelingsmaatschappij Rewin, REAP (economisch stimuleringsfonds) en de Innovatiestuurgroep West-Brabant. De commerciële tak van Avans, Avans +, en het lectoraat Scheidingstechnieken van Avans Hogeschool participeren.
Het kenniscentrum stelt behalve kennis en expertise moderne apparatuur beschikbaar voor onderzoek. Asample kan onder andere gebruik maken van apparatuur voor online-vloeistofchromatografie en massaspectometrie, een van de krachtigste analysetechnieken van dit moment, aldus de academie.
De feestelijke opening van het kenniscentrum begint woensdag om 16.15 uur met een welkomstwoord door Cally Bruschinski, directeur van de ATGM. Om 16.20 uur houdt lector Scheidingtechnieken Henk Claessens een introductie. Om 16.35 uur is het woord aan wethouder Adank. Daarna volgen nog een rondleiding door de laboratoria, een toast door Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur, en een borrel. Dit alles vindt plaats in de hal van de ATGM, aan de Lovensdijkstraat 61 in Breda. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?