Terug naar overzicht

‘Breda over paar jaar ook de beste’

‘Breda moet net als Den Bosch de beste brede hogeschool van het land worden’, zegt Frans van Kalmthout in een reactie op het Elsevier onderzoek naar de beste hogescholen en universiteiten. Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch is naar het oordeel van studenten de grote winnaar.

Avans Breda doet het volgens de geënquêteerde studenten minder goed. Van de vijftien onderzochte hogescholen eindigt Breda op een elfde plaats. Dat Den Bosch het al enkele jaren beter doet dan Breda komt volgens Van Kalmthout vooral doordat de Bossche locatie eerder een eenheid was dan de Hogeschool Brabant. Medewerkers en docenten zijn er gewend om samen te werken. Dat is terug te zien in de studententevredenheid. Studenten krijgen bijvoorbeeld op tijd de juiste informatie. ‘In Breda is de tegenstelling tussen docenten en ondersteuning groter. De reorganisatie heeft voor Den Bosch minder gevolgen gehad dan voor Breda. Wat dat betreft hebben ze dus een voorsprong.’

Maar ook het gebouw in Den Bosch draagt volgens van Kalmthout bij aan de studententevredenheid. ‘Het is groot, maar overzichtelijk. Het is een gebouw waar studenten zich prettig voelen en waar medewerkers elkaar kunnen vinden.’
Volgens van Kalmthout is het mogelijk dat Breda over een paar jaar op hetzelfde niveau is als Den Bosch. ‘Den Bosch was in 1996 een gematigde hogeschool. Het is dus heel goed mogelijk in een paar jaar tijd de beste van het land te worden. Die stijgende lijn is nu al zichtbaar. Kijk maar naar de positieve accreditatie van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Ook de economische– en ict-opleidingen doen het goed in Breda.’
Om hetzelfde niveau te halen als Den Bosch wil de Raad van Bestuur een gezamenlijke slag maken. ‘We moeten ervan af om steeds opnieuw het wiel uit te vinden en aparte dingen ontwikkelen. De bouwopleidingen en sociale studies op beide locaties moeten zich niet los van elkaar ontwikkelen, maar samen. Lectoren gaan hierin een belangrijke rol spelen.’

Elk jaar neemt Elsevier Thema, een bijlage van het opinieweekblad, een kwart van de 39 grootste hbo-studies onder de loep. Dit jaar is de tevredenheid gepeild van drieduizend studenten, verdeeld over negen studies in de hbo-sectoren kunst, gezondheidszorg en gedrag & maatschappij. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?