Terug naar overzicht

Breng je stem uit bij Avans

Voor alle studenten en medewerkers die Breda als kiesdistrict hebben en stemgerechtigd zijn is er de mogelijkheid om, bij de komende parlementaire verkiezingen van 22 november, op de Hogeschoollaan te gaan stemmen.

In lokaal C033 wordt een zogenaamd mobiel stembureau ingericht waar studenten en medewerkers tussen 11.00 en 13.30 uur hun stem kunnen uitbrengen, mits zij hun stempas meenemen.
Studenten van de locatie Cobbenhagenlaan in Tilburg kunnen stemmen op de Universiteit Tilburg. Hier is ook een mobiel stembureau. (AR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?