Terug naar overzicht

D66 juicht te vroeg

Staatssecretaris Bruins is helemaal niet op zoek naar financiering voor de schakelprogramma’s van hbo-bachelors die een WO-master willen gaan volgen. Het succes dat D66 hierover op zijn website claimt, is onterecht.

D66-kamerlid Boris van der Ham vroeg Bruins woensdag tijdens een overleg over het hoger onderwijs of hij de bekostiging van schakelklassen wilde heroverwegen. Afgestudeerde hbo-bachelors die een wo-master willen volgen, zijn vaak aangewezen op schakelprogramma’s aan de universiteit. Die moeten ze nu uit eigen zak betalen en D66 vindt dat niet terecht.
Maar anders dan Van der Ham triomfantelijk beweert, hield staatssecretaris Bruins zich op de vlakte tijdens het debat. Hij zei slechts dat hij ‘best nog wel eens naar de bekostiging van schakelklassen wil kijken als een kamermeerderheid dat vraagt’.

Een woordvoerder van de staatssecretaris bevestigt dit: ‘Bruins heeft zeker niet gezegd dat hij actief op zoek gaat naar geld voor schakelprogramma’s. Hij heeft zich in algemene termen uitgedrukt en Van der Ham heeft daar kennelijk zijn eigen, stevige conclusies uit getrokken.’
Van der Ham houdt echter vol dat hij zijn toezegging binnen heeft. ‘Ik heb de staatssecretaris vervolgvragen gesteld en hij zou het probleem aanpakken. Als dit nu ontkend wordt, is dat zeer spijtig en zal ik hem bij het volgende debat desnoods met een motie tot actie proberen te bewegen.’

SP-Kamerlid Fenna Vergeer laat weten dat zij een dergelijke motie van D66 zeker zal steunen. ‘Van der Ham moet alleen niet vergeten dat er in juni nog zo’n motie in stemming is gebracht, die het niet haalde. Maar het is verkiezingstijd, dus wie weet wat er gebeurt. In ieder geval heeft Bruins deze week geen toezeggingen gedaan.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?