Terug naar overzicht

Geen animo voor bijeenkomsten met Avansbestuur

Er waren maar zes aanmeldingen voor de gesprekken die de Raad van Bestuur wilde houden met medewerkers. Ze konden dan vragen stellen over het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Vanwege de geringe belangstelling zijn de bijeenkomsten afgezegd.

Op elke locatie zou een bijeenkomst plaatsvinden. Per locatie waren twee inschrijvingen. Waarom er zo weinig belangstelling van de medewerkers is, kan organisator Gabriëlle Wezenaar niet zeggen. Ze is er verbaasd over omdat aan de discussierondes voorafgaand aan het opstellen van het meerjarenbeleidsplan veel medewerkers hebben meegedaan. Dit voorjaar waren daar ongeveer tweehonderd mensen, verdeeld over de verschillende locaties bij betrokken.
‘Misschien waren nu de tijdstippen niet goed’, zegt ze. De bijeenkomsten waren gepland op 18, 23 en 25 oktober. De 18de valt in de week dat het in het zuiden herfstvakantie is. Een week later hebben de andere regio’s in Nederland herfstvakantie. Ze kan zich ook voorstellen dat de medewerkers het plan nog niet gelezen hebben of dat het weinig vragen oproept. Wezenaar gaat in ieder geval nog onderzoeken wat de reden is dat medewerkers zich niet inschreven.
Op korte termijn gaat de Raad van Bestuur bekijken hoe zij op een andere manier het Avanspersoneel kan voorlichten. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?