Terug naar overzicht

Geen derde propedeusejaar voor Pabo-studente

Een deeltijdstudente van de Pabo in Breda moet de opleiding na twee jaar zonder propedeuse verlaten. Het College van Beroep ondersteunde het negatieve studieadvies van de examencommissie, nadat de zaak op 10 oktober voorkwam.

Wegens persoonlijke omstandigheden kreeg de studente een jaar extra de tijd om haar propedeuse te halen. Daarbij tekenden zij en de opleiding begin vorig studiejaar een overeenkomst, waarin werd afgesproken dat ze van een docent persoonlijke begeleiding zou krijgen en dat ze nog tentamens uit het al verdwenen themaonderwijs kon maken.
In ruil zou de studente minstens veertig studiepunten halen, een stage lopen en een voldoende scoren op minstens drie van de zes essentiële basismodules rekenen, taal, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.
De studente haalde de stage, maar had in mei 2006 slechts 34 studiepunten en geen enkele voldoende voor een basismodule. Haar verklaring was, dat ze ook tijdens de eerste helft van het schooljaar 2005-2006 nog met moeilijke persoonlijke omstandigheden te maken had. Die loste ze begin 2006 op, waarna ze het gros van de 34 studiepunten pakte. Dit ondanks de volgens haar gebrekkige begeleiding van de school.

In tegenstelling tot de studente had de examencommissie geen vertrouwen in het halen van haar propedeuse in een derde jaar. Ten eerste is er volgens de opleiding geen zicht op voldoendes in de basisvakken. Daarnaast hoort de studente bij het laatste cohort dat thematisch onderwijs volgde. Nu de overgang naar competentiegericht onderwijs voltooid is, weet de opleiding niet wat ze aanmoet met een enkele student, die nog het oude onderwijs volgt. ‘Vindt maar docenten die nog in de oude vorm kunnen of willen lesgeven’, zei de vertegenwoordiger van de Pabo met de handen in de lucht.
De Pabo bood aan haar opnieuw te laten instromen in het eerste jaar. De studente weigerde dit, omdat ze niet het geld heeft om twee verloren studiejaren te compenseren. Voor vrijstellingen zou de studente niet in aanmerking komen.
De opleiding gaf aan al erg coulant geweest te zijn. ‘De OER van schooljaar 2005-2006 was al langer dan een jaar geldig. Daarom hadden we ook kunnen zeggen: je hebt helemaal geen recht meer op onderwijs.’ (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?