Terug naar overzicht

Geen parlementair onderzoek uitstel leerrechten

De Tweede Kamer ziet af van een parlementair onderzoek naar de gang van zaken rond het uitstel van de leerrechten. De VVD had hierom gevraagd, maar oppositiepartij PvdA wilde alleen instemmen met een parlementaire enquête.

‘De VVD is vooral geïnteresseerd in de obstructie die de koepelorganisaties VSNU en HBO-raad hebben gepleegd’, legt PvdA-kamerlid Tichelaar uit. ‘Maar ik zou ook bewindslieden en ambtenaren van het ministerie en de IB-Groep onder ede willen horen, anders kunnen mensen gewoon een verhaaltje afsteken.’ Omdat de VVD het daartoe benodigde middel van een parlementaire enquête te zwaar vindt en alleen de SP het idee van Tichelaar steunt, slikt de PvdA de suggestie nu weer in.
Staatssecretaris Bruins van OCW heeft nu de ruimte om de komende twee maanden ongestoord aan een plan van aanpak te werken waarmee de leerrechten in 2008 ‘met elan’ kunnen worden ingevoerd. Volgens de bewindsman hebben VSNU en HBO-raad zich oprecht aan de nieuwe deadline gecommitteerd. Bovendien gaat hij er van uit dat het voor leerrechten bedoelde administratieprogramma Studielink ook voor 1 september 2008 gereed is.

VVD-kamerlid Arno Visser is teleurgesteld over de afloop van het debat. ‘Er is een meerderheid in de Tweede Kamer die signaleert dat de instellingen zich weinig aantrekken van politieke besluiten. Maar omdat we het niet eens zijn over het instrument, gebeurt er niets. Het zou mij niets verbazen als het bij toekomstige nieuwe wetten weer mis gaat. De kans om er iets aan te doen, blijft nu liggen.’
Visser vindt een parlementaire enquête vooralsnog een te zwaar middel. ‘Daarbij gaat het meestal om zaken waarop het strafrecht van toepassing is. Daarvan is hier geen sprake. Als je de juiste vragen stelt, kom je heel erg ver met een onderzoek. En lukt het niet, dan kan altijd nog een enquête volgen.’ De VVD’er spreekt uit ervaring: hij deed dit jaar een succesvol onderzoek naar Tbs-klinieken. (TdO, HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?