Terug naar overzicht

Grote drie partijen krijgen geel van LSVb

Studentenbond LSVb trakteerde de grote partijen CDA, PvdA en VVD dit weekend op een gele kaart. Daarmee waagde de bond een poging om de hoger onderwijsplannen van de ‘grote drie’ nog te beïnvloeden. Alleen het CDA bleek vatbaar voor de actie.

De christen-democraten kregen vorige week via jongerenafdeling CDJA én de studentenbonden LSVb en ISO een stortvloed aan kritiek over zich heen toen bleek dat de commissie achter het verkiezingsprogramma er voor pleitte dat masterstudenten een kostendekkend collegegeld gaan betalen. Tweede man Maxime Verhagen bluste de brand nog voor het congres door zich tegenstander van het plan te verklaren.
Maar voor de LSVb was er nog aanleiding genoeg om actie te voeren op het congres. ‘Met resultaat’, vertelt bestuurslid Inger de Bruin. ‘Want we hadden samen met het CDJA amendementen gemaakt waarin stond dat het masterplan van tafel moest en dat het reguliere collegegeld niet omhoog zou gaan. Beide wijzigingsvoorstellen zijn aangenomen.’

Het was het enige succes dat de gele-kaartenactie opleverde. De VVD-leden waren bijvoorbeeld niet van plan om de plannen voor collegegelddifferentiatie aan te passen. De Bruin: ‘De congresgangers waren wel geïnteresseerd in het pamflet dat we uitdeelden, maar ze gaven het in negen van de tien gevallen meteen weer terug. We hadden onze kansen daar ook niet erg hoog ingeschat. Met de JOVD konden we ook geen zaken doen over wijzigingsvoorstellen.’
Bij de PvdA waagde de LSVb wel een poging. ‘Via de Jonge Socialisten – de jongerentak van de PvdA – hebben we al in een vroeg stadium geprobeerd om invloed uit te oefenen op het partijprogramma van de PvdA’, vertelt de Bruin. ‘Zo hebben we samen een amendement geschreven waarin we stelden dat meer marktwerking het hoger onderwijs niet ten goede komt. Maar de partijtop verklaarde zich voordat de wijziging in stemming werd gebracht “tegen”, dus kwam het er niet door.’

Het stoort de LSVb met name dat de PvdA geen duidelijke keuzes maakt in het programma. De Bruin: ‘Er staan vooral vaagheden in: selectie moet zorgvuldig worden geëvalueerd, de experimenten met het open bestel ook. Maar welke kant de PvdA nu precies op wil, is niet terug te vinden.’
Met de ChristenUnie en de kleinere linkse partijen – SP, GroenLinks, maar ook D66 – is het volgens De Bruin beter zaken doen. ‘Daar is men niet voor een open bestel en – uitgezonderd D66 – erg kritisch over de leerrechten. Het is voor studenten dan ook te hopen dat de PvdA er voor kiest om door te buigen naar links.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?