Terug naar overzicht

‘Hbo-lectoraat ontwikkelt zich prima’

Het hbo profiteert goed van de 253 lectoraten. Maar liefst 4500 docenten steken er wat van op, de onderwijsvernieuwing is ermee gediend en er wordt inmiddels intensief samengewerkt met een kleine vijfduizend instellingen en bedrijven.

Vorig jaar besloot de Tweede Kamer de verruiming van het budget voor lectoraten aan strikte voorwaarden te binden. Er bestond twijfel aan het nut van hbo-onderzoek en de Kamer eiste dat dit goed onderzocht zou worden. Een vorige week gepresenteerde effectmeting van de stichting Kennisontwikkeling (SKO) toont aan dat het praktijkgerichte onderzoek van lectoren en docenten in het hbo wel degelijk vruchten begint af te werpen.
Het gemiddelde hbo-lectoraat bestond in 2005 uit een lector en acht docentonderzoekers met een aanstelling van drie dagdelen – een dagdeel meer dan in 2004. De doelstelling dat docenten minstens twee volle dagen bij de kenniskring moeten werken is nog niet gehaald, maar de trend is gunstig.

SKO-voorzitter Jan Franssen, die het rapport vorige week presenteerde, noemde het hbo-lectoraat de grootste vernieuwing in het hoger onderwijs van de afgelopen tien jaar. De professionalisering van docenten is volgens Franssen een minstens zo belangrijke doelstelling als de verbeterde kennisuitwisseling met instellingen en bedrijven. Ook het hbo-niveau zal daar op termijn van profiteren, zodat hogescholen nog betere partners van het bedrijfsleven worden.
De hogescholen krijgen het geld voor de lectoraten voortaan rechtstreeks van het ministerie en niet meer via de SKO, die daardoor feitelijk overbodig zou worden. Toch hebben de hogescholen afgesproken dat er de komende twee jaar alleen lectoraten zullen starten die door de SKO zijn goedgekeurd. HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra benadrukte dat het lectoraat de pioniersfase nog niet helemaal voorbij is en dat het daarom goed is dat de kwaliteit nog even wordt bewaakt.

Tegelijk met het SKO-rapport hebben het Lectorenplatform en de HBO-raad de lectorengids gepresenteerd. Daarin staat in het kort beschreven wie de inmiddels ruim 270 lectoren zijn, wat ze precies onderzoeken en hoe hun netwerken er uitzien. De informatie zal in de loop van de week zijn in te zien op www.lectoren.nl. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?