Terug naar overzicht

In spoedwet leerrechten staan ook zaken over medezeggenschap

In de spoedwet rond de leerrechten worden meer zaken vastgelegd dan alleen de invoering van de leerrechten. Er worden ook onderwerpen rond medezeggenschap en rechtsposities in geregeld.

Het zal nog even duren voordat de nieuwe wet op het hoger onderwijs door de Tweede Kamer is goedgekeurd. Maar de parlementariërs willen de belangrijkste vernieuwing, het zogenaamde leerrechtenstelsel, al met ingang van volgend studiejaar invoeren. Daarom moest het ministerie van OCW een spoedwet maken.
Die spoedwet is er nu. Maar tot verbazing van de belangenorganisaties regelt die spoedwet veel meer dan alleen de leerrechten. De regering heeft de gelegenheid aangegrepen om alvast allerlei zaken rond medezeggenschap en rechtsposities te regelen.

Bij de studentenorganisaties ISO en LSVb en bij de vakbonden riepen vooral de nieuwe regels rond medezeggenschap weerstand op. De overheid wil de instellingen op dat punt meer vrijheid bieden. In de praktijk zal dat tot conflicten leiden en de positie van studenten en docenten ondergraven, vrezen zij.
Zelfs de HBO-raad, warm voorstander van de ‘regionalisering van de medezeggenschap’, is bang dat de spoedwet problemen zal geven. ‘We zullen niet in staat zijn om onze aspirantstudenten op tijd voor te lichten over hun rechten en plichten. We moeten namelijk met onze medezeggenschapsraden gaan praten over de onderlinge verhoudingen en tegelijkertijd een nieuw onderwijs- en examenreglement vaststellen. Dat gaat ons niet lukken.’
De vertegenwoordigers van de universiteiten hadden vooral moeite met de technische kant van de zaak: het zou domweg niet mogelijk zijn om de leerrechten zo snel in te voeren. ‘Daar komt rechtsonduidelijkheid van’, aldus hun woordvoerder.

Laat u zich vooral niet opjagen. Dat drukten de studenten, werkgevers en vakbonden de Tweede-Kamerleden nog eens op het hart in een rondetafelgesprek over de spoedwet op het hoger onderwijs.
De Tweede-Kamerleden luisterden beleefd toe. De enige scherpe vraag kwam van VVD’er Arno Visser, die niet begreep waarom de universiteiten en bonden zich zo overvallen voelen. ‘We praten toch al jaren over deze dingen?’
Op 30 oktober gaat de Kamer met staatssecretaris Bruins in de clinch over de spoedwet. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?