Terug naar overzicht

Intimidatie bij invoering universitair functieboek

De invoering van het universitaire beloningssysteem UFO is alles behalve vlekkeloos verlopen. Er zijn klachten over intimidatie door leidinggevenden en een gebrek aan informatie.

Dat concluderen de vakbonden in het hoger onderwijs op grond van een enquête onder 34 honderd personeelsleden van de universiteiten. Maar liefst tweederde van de ondervraagden is ontevreden over de voorlichting rond het nieuwe systeem en bijna 30 procent had bedenkingen bij het uiteindelijke resultaat.
Drie jaar geleden hebben werkgevers en vakbonden besloten dat er een nieuwe manier moest komen om de werkzaamheden van medewerkers te beschrijven: dat werd het UFO (universitair systeem voor functieordening). De instellingen hadden tot 1 januari 2005 de tijd om al hun werknemers in te delen op grond van het nieuwe model. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan.

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Utrecht zegt ongeveer een kwart van alle medewerkers slecht geïnformeerd te zijn. Bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit is de communicatie duidelijk beter verlopen. Daar klaagt 10,3 en 12,4 procent van de personeelsleden.
Volgens de vakbonden gingen leidinggevenden lang niet allemaal correct om met het UFO. Onder het wetenschappelijk personeel is maar met twee op de drie een gesprek gevoerd over de nieuwe indeling. Wie bezwaar maakte, kreeg volgens sommige respondenten te maken met intimidatie.
Een verwant probleem is dat de landelijke bezwaarcommissie tandeloos blijkt. In eenderde van de gevallen werd de uitspraak van de commissie niet overgenomen door de betreffende universiteit. Daar kunnen de vakbonden verder weinig aan doen, zegt CAO-onderhandelaar Martin van Gessel van CNV Publieke Zaak. ‘De uitspraak is niet bindend.’
Onder de vakbonden speelt nu de discussie of het systeem niet te ver is doorgeschoten in de details van de functiewaardering. Misschien dat het Angelsaksische systeem, met globale aanduidingen, beter zou zijn.

Uit cijfers van de VSNU was al gebleken dat 14,5 procent van de medewerkers dankzij het UFO in een hogere schaal is terechtgekomen. Bijna één op de tien is echter een schaal teruggezet. Dat heeft overigens geen financiële gevolgen voor henzelf, maar wel voor hun opvolgers. Meer dan driekwart van de personeelsleden bleef overigens in dezelfde schaal.
Of het systeem überhaupt had moeten worden ingevoerd, hebben de vakbonden niet aan hun achterban gevraagd. Het verschil met de oude situatie is overigens klein. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?