Terug naar overzicht

Kabinet doet onderzoek naar carrièremogelijkheden docent

Veel toezeggingen deed premier Balkenende niet tijdens de Algemene Beschouwingen. VVD-leider Mark Rutte kreeg als trouwe coalitiegenoot wel wat gedaan: nog voor de verkiezingen komt er een onderzoek hoe docenten betere carrièremogelijkheden kunnen krijgen.

Vanzelfsprekend is de VVD blij met de toezegging van de minister-president. Volgens Ruttes woordvoerder Friso Fennema heeft het nog geen zin om vooruit te lopen op de uitkomst van dit onderzoek. SP-leider Jan Marijnisse vroeg zich tijdens het debat van deze week bijvoorbeeld af wie straks bepaalt dat een docent meer mag verdienen. ‘Rutte heeft nog geen idee’, aldus Fennema. ‘Hij stelt alleen vast dat docenten die geen managementtaken ambiëren weinig tot geen carrièreperspectieven hebben, vindt dat een probleem en vraagt om onderzoek. Dat had hij niet gedaan als hij al een oplossing had.’
Vanuit ‘het veld’ wordt redelijk positief op Ruttes wens gereageerd. Woordvoerder Ivan Bartholomeus van onderwijsbond AOb: ‘We hebben natuurlijk nog geen idee welke kant dat onderzoek opgaat, maar we zijn zeker niet tegen een beter betaalde “senior docent”. Het moet wel duidelijk zijn aan wat voor voorwaarden iemand moet voldoen om voor zo’n functie in aanmerking te komen. Dat zal neerkomen op zaken als werkervaring en scholing. Want we moeten voorkomen dat seniors willekeurig worden geselecteerd.’
In het hbo is dat gelukkig nergens voor nodig, verzekert woordvoerder Paul Helbing van de HBO-raad. ‘Om docenten meer perspectief te kunnen bieden is onlangs het nieuwe functiewaarderingssysteem geïntroduceerd. Er mag dan worden beweerd dat het een bezuinigingsoperatie is en dat we iedereen in salaris hebben teruggezet, maar dat is niet waar. Met het systeem bieden we docenten en medewerkers de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in bepaalde aspecten van hun werk en carrière te maken binnen het onderwijs. Een ander systeem was hard nodig, want in het verleden kreeg iedereen er zonder meer jaarlijks een periodiek erbij. Met als resultaat dat een paar jaar geleden ongeveer de helft van de hbo-medewerkers aan het einde van hun schaal zaten.’

Anne-Marie Oudemans van de vereniging Beter Onderwijs Nederland is minder onder de indruk van het in haar ogen veel te hiërarchische functiewaarderingssysteem in het hbo. ‘Zoiets werkt niet bij hoogwaardige dienstverlening’, zegt zij. Over het idee dat mensen meer geld moeten verdienen voor de klas is ze positief. ‘Er gelden daarbij twee criteria: ervaring en opleidingsniveau. Een ervaren docent met een universitaire opleiding is nu eenmaal beter dan een jong broekie met een hbo-bachelordiploma. Daarnaast is het zaak dat er vanuit het docentencorps wordt bepaald wie er een hogere beloning verdient. Managers moeten daarbij wegblijven, want die dienen alleen maar ter ondersteuning van het primaire proces. Op een advocatenkantoor worden de strafpleiters tenslotte ook niet beoordeeld door de office manager.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?