Terug naar overzicht

Medezeggenschap met Raad van Bestuur dagje op de hei

De leden van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) en de Raad van Bestuur gaan op 31 oktober samen, tijdens ‘een dagje op de hei’, de uitgangspunten voor het nieuwe medezeggenschapsreglement bepalen.

Deze uitgangspunten dienen als basis voor het nieuw op te stellen reglement waarin wordt geregeld over welke zaken de AMR instemmings- of adviesrecht heeft en welke onderwerpen slecht ’ter bespreking’ door de Raad van Bestuur aan de AMR worden aangeboden.
Daarnaast wordt tijdens de heidag gesproken over een eventuele loskoppeling van de medewerkers- en studentengeleding. Als dat gebeurt, komen er twee raden: één van medewerkers en één van studenten. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?