Terug naar overzicht

Meerjarenbeleidsplan: ‘Eerst het oude evalueren’

‘Als er een nieuw meerjarenbeleidsplan komt, wil ik eerst graag stilstaan bij het oude meerjarenbeleidsplan’, merkte raadslid Willem van den Kieboom gisteren op tijdens de vergadering van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) in Breda.

De docent wil dat het vorige meerjarenbeleidsplan, waarin vooral aandacht was voor de reorganisatie, wordt geëvalueerd. Hij wil weten of de uitvoering ervan goed is gelukt, voordat er met nieuwe plannen verder wordt gegaan.

Van het nieuwe plan kreeg hij ’tranen in de ogen’. ‘Zó mooi geformuleerd. Je kunt er echt niks op tegen hebben’, merkte hij ironisch op. Frans Coppelmans viel hem bij. ‘Als studenten bij mij een plan indienen met doelen die ze al gehaald hebben, keur ik het af. Het meerjarenbeleidsplan is aantoonbaar inhoudsloos’, aldus de docent.
In het meerjarenbeleidsplan 2007-2010, dat de Raad van Bestuur vorige week presenteerde, wordt verwoord dat Avans Hogeschool zich meer op de beroepspraktijk wil gaan richten, onder meer door de banden met het bedrijfsleven aan te halen en docenten te professionaliseren.
Volgens AMR-voorzitter Birgit Croft kunnen de raadsleden beter het overleg met de Raad van Bestuur op 24 oktober afwachten, voor ze een mening vormen. ‘Je moet je eerst goed laten informeren.’
Op 24 oktober kan de AMR vragen stellen aan de Raad van Bestuur. Na afloop van deze bijeenkomst vindt een reguliere raadsvergadering plaats en stemt de AMR al dan niet in met het plan. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?