Terug naar overzicht

‘Niet verantwoordelijk voor werk van groepsgenoot’

Is een student verantwoordelijk voor het werk van een medestudent, in een werkstuk dat ze samen maken? Het College van Beroep gaf op 2 oktober aan moeite te zullen hebben met oordelen over de zaak, waarin een student Bedrijfseconomie (BE) in Breda beschuldigd wordt van fraude.

Net als enkele studiegenoten zou de student volgens de examencommissie van zijn opleiding teksten van anderen hebben overgenomen bij het maken van een werkstuk over administratieve processen. In een aantal werkstukken komen identieke passages voor. Omdat ook de inhoudelijke fouten in die teksten letterlijk waren overgenomen, viel dit extra op.
De student zegt niets van de fraude te weten. De gewraakte passages kwamen immers voor in het door zijn medestudente geschreven deel van het stuk. Zij heeft de hogeschool al verlaten en gaf de fraude onlangs mondeling aan hem toe. De door hem gevraagde brief waarin zij hem vrijpleit van de fraude, heeft hij nooit ontvangen.
De BE’er voelt zich niet verantwoordelijk voor de door zijn groepsgenote gepleegde fraude. ‘We worden opgeleid voor banen waarin taken en verantwoordelijkheden verdeeld worden. Ik kan niet verantwoordelijk zijn voor wat mijn medestudent wel of niet doet. Dat is later ook niet het geval bij mijn collega’s.’

De opleiding vindt dat, zelfs al blijft zijn onschuld overeind, de student op zijn minst verantwoordelijk is. Het werkstuk is door hen beiden gemaakt, zodat ze samen verantwoordelijk zijn voor de inhoud. Hij is nalatig geweest bij het controleren van zijn groepsgenote.
Volgens het College van Beroep roept de uitspraak in de zaak vragen op over het werken in groepen. Het maken van een taakverdeling is dan normaal, maar hoe nauwgezet studenten elkaar vervolgens moeten controleren, is de vraag. ‘Onze uitspraak zegt iets over het onderwijs en de manier waarop dit moet worden ingericht’, zei de voorzitter. Het college neemt daarom enkele weken de tijd zich over de uitspraak te beraden, ook omdat binnenkort nog een zaak dient over dezelfde fraude. (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?