Terug naar overzicht

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

De heer J.C. Dona is onlangs benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool. Mevrouw M.C.C. Bekker is benoemd als nieuw lid.

Dona (1947) was van 1982 tot 1994 wethouder in Den Bosch. Nu is hij associé bij de Boer & Croon Process Managers B.V. in Amsterdam. Vanuit die functie maakte hij onder meer deel uit van de commissie die zich bezighield met de ‘millenniumovergang’ bij overheden en hij was betrokken bij de herverdeling van de ‘Joodse tegoeden’.
Daarnaast is hij directielid van het ontwikkelingsbedrijf Ruimte voor Ruimte in Brabant.
Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht, mevrouw Bekker (1954), is op voordracht van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad, gekozen. Zij heeft lange tijd als bestuurder in de gezondheidszorg en asielzoekersopvang gewerkt. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?