Terug naar overzicht

Ondernemende student kan niet blindvaren op IB-Groep

De IB-Groep erkent ruiterlijk dat haar voorlichting over de bijverdienrechten van studentondernemers onduidelijk zijn en gaat die verbeteren. Toch vordert ze studiefinanciering terug van studenten die de regels verkeerd begrijpen. Het ministerie weigert in te grijpen. ‘Onbehoorlijk bestuur’, vindt de PvdA.

Ondernemen is een feestje. Dat moeten studenten tenminste geloven. De regering wil het ondernemerschap ‘stimuleren en verankeren’ in het hele onderwijs, van basisschool tot en met universiteit. Er zijn met Prinsjesdag miljoenen uitgetrokken voor centres of entrepreneurship aan hogescholen en universiteiten. Maar de student die tijdens zijn studie vrolijk een eigen bedrijfje begint, stuit op onverwachte problemen. De regels voor bijverdienen blijken ondoorzichtig.
‘De voorlichting kan duidelijker’, geeft een woordvoerder van de IB-Groep toe. ‘Wij gaan de website en de brochures aanpassen. Als studenten zeggen dat ze de regels niet konden kennen, dan hebben ze daar gelijk in.’
Toch vorderde de IB-Groep zonder aarzeling studiefinanciering terug van een student die de regels verkeerd had uitgelegd. De student verloor de rechtszaak die hij had aangespannen tot in hoger beroep. ‘Wij moeten nu eenmaal de wet toepassen’, aldus de woordvoerder.

Voor studenten met een gewone bijbaan is de bijverdienregeling zonneklaar. Zij mogen naast hun studiebeurs maximaal 10.527,57 euro per jaar bijverdienen. Is hun inkomen hoger, dan moeten ze een deel van hun beurs terugbetalen. Wanneer ze over de bijverdiengrens heen dreigen te gaan, kunnen ze hun studiefinanciering stopzetten: wat ze in de maanden zonder studiebeurs verdienen, telt dan niet mee.
De liberale staatssecretaris Bruins dacht dat studenten met een eigen bedrijfje op dezelfde manier behandeld werden, zo blijkt uit zijn antwoorden op Kamervragen van de PvdA. Als de student aantoont dat zijn inkomen is ‘verworven’ over de maanden waarin hij geen studiefinanciering heeft ontvangen, dan telt dat bedrag niet mee voor de bijverdiengrens. Die maanden zonder beurs moeten dan wel aan het begin of eind van het kalenderjaar liggen.
De valkuil zit in het woord ‘verworven’. Wat betekent dat precies voor een ondernemer? ‘Het is moeilijk om te bewijzen wanneer een bepaald inkomen is verworven’, zegt een woordvoerder van OCW. Is dat de datum dat de betaling plaastvindt, het werk wordt gedaan of de opdacht wordt binnengesleept?
De IB-Groep doet het zo: zij verdeelt het jaarinkomen van de ondernemer over twaalf maanden, trekt dan de maanden zonder studiebeurs eraf en kijkt wat er overblijft. Als dat bedrag hoger is dan 10.527,57 moet de student de rest terugbetalen. Bovendien had de student dan geen recht op de OV-jaarkaart en die moet hij ook terugbetalen.
‘Het is absurd’, oordeelt PvdA-kamerlid Martijn van Dam. ‘Een student moet op de IB-Groep kunnen varen. Je mag niet van studenten verwachten dat ze het wetboek leggen naast alles wat de IB-Groep beweert. De staatssecretaris zou studenten die hier de dupe van zijn alsnog in het gelijk moeten stellen, ook als de rechter anders heeft geoordeeld.’
Maar staatssecretaris Bruins ziet nog altijd geen enkele reden om in te grijpen. De gang naar de rechter staat vrij, meldt een woordvoerder. Van Dam gaat aanvullende Kamervragen stellen. Volgens hem kan de hele bijverdienregeling voor studenten maar beter worden afgeschaft. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?