Terug naar overzicht

Proefstudie op afstand voor vwo-scholieren

Ongeveer vijftig leerlingen uit 5-vwo gaan ‘proefstuderen’ aan de Open Universiteit. Vandaag krijgen ze het cursusmateriaal en de toegangscode voor de elektronische leeromgeving uitgereikt.

Samen met de onderwijsstichting Sint-Bernardinus uit Heerlen ontwikkelde de Open Universiteit (OU) ‘Academic Experience’, een project waarbij leerlingen een keus kunnen maken uit zeven cursussen van de OU. De belangstelling bleek groter dan gedacht: 47 scholieren schreven zich in, meer dan het dubbele van de verwachte twintig.

De decanen van de vier middelbare scholen die meedoen aan het Zuid-Limburgse experiment mochten bepalen welke cursussen in aanmerking kwamen. Zij kozen voor Veranderende grenzen 1815-1915, Rechtsgeschiedenis, Organisatie en management, Inleiding in Nederlandse economie, Sociale psychologie, Inleiding informatica en Evolutie. Sociale psychologie is het populairst: 22 leerlingen verdiepen zich hierin.

De scholieren moeten zich de stof via zelfstudie eigen maken. In de zomer 2007 doen ze examen. Wie slaagt, krijgt een bewijs dat na de achttiende verjaardag wordt omgezet in een officieel studiecertificaat. Leerlingen kunnen dat vervolgens inbrengen bij bacheloropleidingen van de OU of andere universiteiten. ‘Stel, je wilt psychologie studeren in Utrecht, maar je hebt al een certificaat voor sociale psychologie. Grote kans dat je een vrijstelling krijgt’, aldus een woordvoerder van de Open Universiteit.

De OU sluit niet uit dat het project een landelijk vervolg krijgt als het experiment succesvol verloopt. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?