Terug naar overzicht

Rekendocent schrikt van niveau Pabo-studenten

De Bredase Pabo scoort ruim boven het landelijk gemiddelde bij de rekentoets die begin dit studiejaar werd afgenomen. Toch is rekendocent en coördinator didactiek Jos van den Bergh geschrokken van het lage niveau van de studenten Tegelijk relativeert hij het belang van de toets.

Ongeveer zestig procent van de Bredase studenten haalde een voldoende voor de toets, die op alle Nederlandse pabo’s bij eerstejaarsstudenten werd afgenomen. Landelijk scoorde slechts vijftig procent een voldoende. Studenten die een voldoende haalden, rekenen op niveau ‘groep 8+’, zodat ze in de praktijk de beste twintig procent van de basisschoolleerlingen voor zich moeten dulden.
Ondanks de op het eerste gezicht goede score van de Bredase Pabo’ers, vindt Jos van de Bergh dat ‘het startniveau fors tegenvalt’. Volgens hem is dat te wijten aan het gebrek aan oefening in rekenvaardigheid op middelbare scholen en het verdwijnen van hoofdrekenen, zelfs bij simpele sommen. ‘Er is een onderhoudsprobleem en daardoor een gebrek aan kennis van het rekenen. Zelfs voor simpele sommetjes gebruiken veel leerlingen in het voortgezet onderwijs hun rekenmachine, uit onzekerheid.’ Een verklaring voor de bovengemiddelde score van de Bredase eerstejaars heeft hij niet.

De uitslag zegt volgens Van den Bergh niet alles over de rekenkunst van pabo-studenten. ‘Je scoort vooral punten met rekenkunde en minder met “gecijferdheid”: het kunnen beredeneren wat de makkelijkste manier is om tot de goede uitkomst te komen’, stelt hij. Overigens lopen pabo-studenten ook op dat gebied niet voorop. Van den Bergh: ‘Wie echt goed is in rekenen en wiskunde, gaat niet naar de pabo. Die kiest voor een bètastudie.’
Studenten krijgen in het komende jaar rekenonderwijs en nog drie kansen om een voldoende te halen, die essentieel is om op de pabo te mogen blijven. De verwachting is dat zo’n 10 procent van de eerstejaars met een onvoldoende voor de toets vertrekt. ‘Nu gaat het om een nulmeting waarop de nieuwe pabo’ers zich niet konden voorbereiden. Nu iedereen rekenonderwijs krijgt, zal het niveau stijgen.’ Zelfs de beste studenten hoeven zich nog niet rijk te rekenen. Ook zij moeten in het komende jaar aan de bak om nog beter te worden in rekenen.
Toetsen zoals de huidige zijn op pabo’s niets nieuws onder de zon. Tot dit studiejaar gebruikte elke pabo haar eigen toetsen en normeringen, zodat uitslagen weinig vertelden over het algemene niveau van studenten. Alleen daarin zit volgens Van den Bergh het noodzakelijke van de vernieuwing. (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?