Terug naar overzicht

Steeds meer studenten lenen

Het aandeel studenten en scholieren dat geld leent van de IB-Groep is de afgelopen drie jaar met bijna de helft toegenomen. In augustus van dit jaar hadden meer dan 120 duizend van hen een lening lopen, tegen nog geen 74 duizend in 2003.

De meesten van deze studenten in het hoger onderwijs en het mbo – bijna 116 duizend – lenen het maximale bedrag, blijkt uit de gegevens van de Groningse beurzenvertrekker. Bijna 86 duizend studenten die recht hebben op een prestatiebeurs van maximaal 475 euro, lenen per maand 266 euro extra.
De resterende dertigduizend studenten met een maximale lening hebben na vier jaar beurs geen recht meer op gewone studiefinanciering. Zij lenen maandelijks bijna achthonderd euro van de IB-Groep tegen relatief gunstige voorwaarden.
Een verklaring voor het gestegen aantal leningen heeft de IB-Groep niet. Een woordvoerder wijst er op dat de studentenpopulatie de afgelopen drie jaar ook is gegroeid. Van 529 duizend in 2002-2003 naar 634 duizend in 2005-2006. Toch is het aandeel lenende studenten en scholieren gegroeid van dertien naar negentien procent.
LSVb-voorzitter Irene van den Broek weet wel hoe het komt. ‘Studeren is de laatste jaren veel duurder geworden. Dus kunnen studenten kiezen: werken of lenen. Dat meer mensen er voor kiezen om te lenen, betekent dat ze meer tijd steken in hun studie. Maar aan de andere kant moet je je ook afvragen of het wel normaal is dat zoveel jonge mensen zich al zo diep in de schulden moeten steken om hun studie te betalen. Vooral studenten die uit armere gezinnen komen, schrikken er voor terug om duizenden euro’s te lenen.’
Voorlichting helpt, denkt Van den Broek. ‘Maar daarnaast moeten politici echt eens wat gaan doen aan de basisbeurs, want 245 euro per maand is veel te weinig. Men gaat bij de berekening van dit bedrag bijvoorbeeld uit van kamerhuur van 150 euro per maand: een zwaar achterhaald bedrag.’ (TdO, HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?