Terug naar overzicht

Studenten Avansraad willen meer invloed

De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) gaat campagne voeren in de aanloop naar de verkiezing van nieuwe studentleden op 5, 6 en 7 december. De campagne moet kandidaatleden opleveren en zorgen voor een goede opkomst bij de verkiezingen.

Begin november start de campagne om kandidaat-leden te werven. Met posters en een promotieteam dat flyers uitdeelt en studenten aanspreekt, moet de AMR aandacht krijgen. Daarnaast wil studentlid Joachim Witteveen in de wandelgangen kandidaten werven: ‘Als we horen dat iemand interesse heeft in AMR-lidmaatschap, willen we hem direct aanspreken en over de streep trekken.’ De campagne gaat verder op de verkiezingsdagen om voor een goede opkomst te zorgen.
Een belangrijk wapen in de campagne is, dat er sinds dit studiejaar meer aandacht is voor de studentleden van de raad. Die studentengeleding neemt voor of na elke driewekelijkse vergadering op dinsdag de tijd om ingewikkelde of ver van de student afstaande stukken te bespreken. De studenten worden bijgestaan door het Bureau Medezeggenschap, dat de AMR ondersteunt.
Meer onderling overleg moet zorgen voor duidelijker standpunten en grotere invloed p de raad. Die beperkt zich grotendeels tot concrete zaken, terwijl de raad veel abstracte zaken bespreekt, zoals beleidsplannen. ‘Wij zetten de hitte bij Xplora in Den Bosch na de zomervakantie mede op de agenda. Dat is belangrijk, maar we willen onze invloed uitbreiden naar lange termijn-zaken’, aldus studentlid Sanne van Schaik.

Onder studenten is de AMR niet populair. Een stoffig imago en relatieve onbekendheid ervan zijn mogelijke oorzaken. Van Schaik en Witteveen zien dat anders. ‘Wij weten wat binnen de hogeschool speelt voor anderen ervan weten’, zegt Van Schaik. ‘Je leert hoe grote organisaties werken en mag er in mee beslissen’, vult Witteveen aan. Dat lidmaatschap van de AMR veel tijd kost, bestrijden de twee. Witteveen: ‘Je moet je voorbereiden, maar AMR-werk kost hoogstens een paar uur per week. Dat is volgens mij niet te veel.’ (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?