Terug naar overzicht

vernieuw de politiek…iets om over na te denken!

Vernieuw(de) politiek ……… iets om over na te denken!

Iedere Nederlander zou er financieel een stuk op vooruit gaan als ons belastinggeld beter werd besteed. Ook ons dagelijks welbevinden zou beter kunnen, maar de verantwoordelijke politici durven hiervoor niet de juiste beslissingen te nemen. Tijdens eindeloze vergaderingen worden goede voornemens vaak vervormd tot halve, of verkeerde maatregelen. Dit geldt voor alle departementen. Daarmee groeit ons gevoel van machteloosheid en onbehagen.
Hoe komt dat, en waarom wordt dit steeds erger?
Angst voor stemmenverlies, bang om bepaalde groeperingen te kwetsen, schrik voor de media; hoe kom ik over, gaat het niet goed is het mijn schuld, en een moeilijk te hanteren achterban zijn de voornaamste oorzaken.
Tel daarbij de razendsnelle opmars van communicatiemiddelen zoals internet en een kind kan begrijpen dat het vak politicus steeds minder goed gemotiveerde mensen aantrekt. Dit geldt niet alleen voor de landelijke, maar zeker ook voor de gemeentelijke politiek.
En wat minder goed leiderschap tot gevolg kan hebben behoeft geen verdere uitleg!
Daarom is het dringend nodig het systeem van politieke besluitvorming aan te passen aan deze moderne tijd.Iedereen wil toch ook voor de toekomst de financiële zekerheid en het welbevinden voor Nederland behouden of het liefst verbeteren.
Hoe kan het vak politicus weer leuk worden zodat het daarvoor de meest geschikte mensen aantrekt en de juiste beslissingen worden genomen? Beslissingen waar de meeste mensen achter staan.
Wel, dit is vandaag de dag via internet heel simpel te realiseren:
Leg de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming neer bij de achterban van de partijen. Besluiten worden dan evenwichtiger en minder persoonlijk.
Wijzig standpunten van een partij in stellingen en laat via internet de leden beslissen.
Niet met ja of nee, maar in percentages van 0 tot 100. Niet gestemd betekent automatisch; 100% mee eens.Goede uitleg en een forum, per onderwerp, horen daar natuurlijk bij. Zo kan er door bij meerderheid genomen besluiten niet meer op één persoon worden gespeeld en blijven ego-pieken en vriendjespolitiek ook grotendeels achterwege.
Politici zijn op deze wijze veel minder kwetsbaar.
Zij hebben weliswaar de onderwerpen aan hun achterban voorgedragen maar voeren ze daarna alléén uit als de meerderheid er vóór is. Overbodig is te zeggen dat het steeds moet gaan over belangrijke onderwerpen waar een brede belangstelling voor is. Zeker in de gemeentelijke politiek zal dit systeem veel onvrede wegnemen.
Een voorbeeld.
Nu is het nog zo dat Tweede Kamer en Gemeenteraad voorstellen goed – of afkeuren, terwijl de afloop ervan vaak allang is voorgekookt binnen het bestuur van enkele partijen.
Het nieuwe systeem is te vergelijken met een openbare vergadering waarbij het bestuur tekst en uitleg geeft over een voorstel, discussieert en daarna in stemming brengt.
Bij een achterban van 50.000 leden is dit natuurlijk niet uitvoerbaar.
Maar door middel van internet wel!
Let op: niet elk onderwerp is hiervoor geschikt. Daarom beslist het bestuur van de partij uiteindelijk over welke onderwerpen via internet gestemd gaat worden. Dit is nog steeds hun verantwoordelijkheid, tenzij de meerderheid hier anders over denkt.
Noem het een soort referendumsysteem, maar dan via internet.
Dit is naar mijn mening hét medium om de politiek te vernieuwen en de verbinding tussen politici en burgers directer te maken. Een goed voorbeeld hiervan geeft www.nationaalbelang.nl De vraag en antwoorden op deze site geven meer inzicht over de uitvoerbaarheid van deze vernieuwing.
Reageer en laat je mening horen!

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?