Terug naar overzicht

Werkloosheid hoogopgeleide allochtonen gehalveerd

De arbeidsmarkt voor hoogopgeleide allochtonen is flink verbeterd. In 2003 waren zij vier keer zo vaak werkloos als autochtone afgestudeerden, terwijl dat in 2005 twee keer zo vaak was.

De halvering is opvallend, meent de Raad voor Werk en Inkomen op basis van nieuw onderzoek. De sterke daling kan niet alleen verklaard worden uit de aantrekkende economie. Kennelijk verbetert de positie van allochtonen structureel.
De werkloosheid van hoogopgeleiden was in 2005 onder autochtonen zo’n drie procent en onder niet-westerse allochtonen zo’n zes procent. Het resterende verschil is volgens de RWI toe te schrijven aan ‘een optelsom van niet heel forse, maar reële belemmeringen’: waaronder een mindere taalbeheersing, een te grote bescheidenheid in sollicitatieprocedures en moeite met het vinden van een stage. Ook mengen allochtone studenten zich minder vaak in het studentenleven, waardoor hun cv en presentatie na hun studiejaren minder indruk maken. Huidskleur en afkomst spelen volgens het onderzoek slechts een kleine rol, ook volgens de allochtonen zelf.

De hogere uitval van allochtonen in het hoger onderwijs zou vooral worden veroorzaakt door verschillen in motivatie tussen allochtonen en autochtonen. Wanneer allochtone scholieren een vervolgopleiding kiezen, laten ze de kans op een goed salaris zwaarder meewegen dan autochtone scholieren doen. Ze vragen zich daardoor minder af of ze wel echt geïnteresseerd zijn in de studie en het vakgebied.
De raad vindt daarom dat allochtonen beter geholpen moeten worden bij het maken van hun studiekeuze. Ook gerichte coaching en mentorschappen zouden de studieuitval kunnen beperken. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?