Terug naar overzicht

Werkvergunning voor stagiairs vervalt

Niet-EU-studenten die een opleiding aan een
Nederlandse hogeschool of universiteit volgen, hebben straks geen speciale werkvergunning meer nodig om hier ook stage te kunnen lopen.

Dat is vorige week afgesproken in de ministerraad. Door hoogopgeleiden deze ruimte te geven, hoopt Nederland de nationale kenniseconomie te versterken. Totnogtoe moesten werkgevers steeds een speciale werkvergunning aanvragen voor mensen van buiten de EU. Dat
zorgde voor veel administratief gedoe, met als resultaat dat sommige studenten hun stage in hun land van herkomst moesten volgen.
Ook de regeling voor kenniswerkers van buiten de EU wordt aangepast: artsen in opleiding kunnen voortaan ook gebruik maken van de soepele
migratieregels waarmee hoogopgeleide vreemdelingen voor vijf jaar in Nederland kunnen werken. Bovendien hoeven universitair docenten en postdocs niet langer te voldoen aan de looneis van 45 duizend euro per jaar, of 33 duizend euro per jaar als ze jonger zijn dan dertig. Die loongrens zorgde in de praktijk voor problemen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?