Terug naar overzicht

Allochtone hbo’ers verdienen meer

Een jaar na hun afstuderen verdienen hoger opgeleide allochtonen minstens evenveel als autochtonen. Marokkaanse, Turkse en Surinaamse hbo’ers verdienen zelfs meer dan hbo’ers van Nederlandse afkomst.

Allochtonen met een hbo-diploma komen wel minder vaak aan een baan. Van de Antilliaanse/Arubaanse hbo’ers hebben er na een jaar zeven van de tien een baan. Onder autochtonen zijn dat er ruim acht van de tien.
Hoewel allochtone afgestudeerden minder vaak werk hadden, lagen hun lonen een jaar na afstuderen even hoog of hoger dan van autochtone afgestudeerden.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft drie verklaringen voor de cijfers. Allochtone afgestudeerden zijn gemiddeld ouder dan autochtone, en oudere afgestudeerden verdienen over het algemeen meer. Ook kozen niet-westerse allochtonen vaak voor studierichtingen die leiden tot goedbetaalde banen, zoals in de economische en de juridische sector. Ten slotte werkten Marokkaanse, Turkse en Surinaamse universitair afgestudeerden gemiddeld meer uren per week.
Het CBS heeft gegevens bekeken van 155 duizend autochtone, 13 duizend westerse en tienduizend niet-westerse allochtone afgestudeerden tussen 2001 en 2003. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?